Festi 2016

Nhar il-gimgha …

Facebook photo

Wara xi xoghlijiet ta’ rinnovament li saru, dalghodu jerga jiftah il-bottegin tal-Kazin San Pawl ghall-pubbliku taht it-tmexxija ta’ Rudolf Grima. Nheggu lill-membri taghna sabiex jattendu gewwa s-sede tas-Socjeta taghna.

Nhar il-Hadd 20 ta’ Marzu, Hadd il-Palm wara nofsinhar ser norganizzaw harga ghal Ghawdex li matulha nsegwu l-purcissjonijiet tal-Gimgha l-Kbira tal-Katidral u tal-Qala u nzuru numru ta’ Parrocci ohra fejn hemm l-istatwi tal-Gimgha l-Kbira. Prezz ta’ €23 jinkludi trasport, vapur u pizza gewwa ristorant f’Ghawdex. Ibbukjaw il-post taghkom.

Facebook photo

San Pawl fil-Parrocca - 2011Informazzjoni:

Festi 2012:

Festi 2011:

Top↑