Festi 2016

Hudu hsieb ibbukjaw il-postijiet taghkom

Facebook photo

Il-Banda Konti Ruggieru nhar is-Sibt fil-festa ta’ San Luqa fiz-zona tan-Nigret.

Facebook photo

Ghada il-banda taghna ddoqq gewwa l-Belt Valletta.

Facebook photo

Ghada l-Banda tar-Rabtin ddoqq gewwa Santa Katarina tad-Dahla. Nistiednu lil kulhadd jattendi mit-8.00 pm il-quddiem.

Facebook photo

Nhar l-Erbgha ghall-Armier.

Facebook photo

Inheggukom tibbukjaw postkom ghal nhar il-Gimgha.

Facebook photo

Il-Kumitat Festi Esterni jifrah ma wiehed min uliedu, Joseph G. Scerri, li gie rikonoxxut mill-Kunsill Lokali Rabat b’ Gieh ir-Rabat ghal kontribut tieghu fil-qasam tal-arti u l-iskultura. Nirringrazzjawh tal-kontribut tieghu lejn il-kumitat taghna, il-Kazin San Pawl, il-Parrocca u fuq kollox il-festi taghna. Hawnhekk fir-ritratt tidher fuq ix-xellug tal-vara ta’ San Pawl, l-istatwa ta’ San Mark li hadem Joseph Scerri ghal festi taghna.

Facebook photo

Nhar il-Gimgha 16 ta’ Settembru … Ibbukjaw il-postijiet taghkom

Facebook photo

Nhar il-Gimgha 16 ta’ Settembru ser issir fenkata gewwa l-Imtahleb b’muzika country live ma Marlene. Hudu hsieb ibbukjaw il-postijiet taghkom b’messagg privat fuq din il-pagna.

Facebook photo

San Pawl fil-Parrocca - 2011Informazzjoni:

Festi 2012:

Festi 2011:

Top↑