Aħbarijiet

Parroċċa San Pawl, Rabat's Facebook Wall 2014-04-23 22:03:26

Read More

Il-Papa Gwanni Pawlu II li ser jigi ddekjarat qaddis nhar il-Hadd li gej, fil-Pj…

Il-Papa Gwanni Pawlu II li ser jigi ddekjarat qaddis nhar il-Hadd li gej, fil-Pjazza tal-Parrocca taghna.Iz-Zjara tal-Papa Gwanni Pawlu II fil-Parrocca taghna

Read More

Okkazjoni unika biex tiehu pjacir bic-cans li tirbah €400 ……

Okkazjoni unika biex tiehu pjacir bic-cans li tirbah €400 ……

Read More

Parti mid-diskors tal-Papa Gwanni Pawlu II fl-ajruport ta' Malta fl-1990 li ser…

Parti mid-diskors tal-Papa Gwanni Pawlu II fl-ajruport ta’ Malta fl-1990 li ser jigi ddekjarat qaddis nhar il-Hadd:
“Aktar kmieni llum fir-Rabat kelli l-privileġġ li ngħaddi ftit waqtiet ta’ talb fis-skiet fl-għar qadim meqjum bħala l-post fejn għex San Pawl meta kien Malta. F’dak il-post qaddis irringrazzjajt ‘l Alla għall-ħsad abbundanti ta’ fidi u opri tajba li kiseb minn foskom, mindu l-Appostlu tal-Ġnus ħabbar għall-ewwel darba l-Evanġelju ta’ Ġesù Kristu lil missirijietkom. Jiena wkoll irringrazzjajt lill-Mulej għal ‘ħniena mhix tas-saltu’ (ara Atti 28,2) li biha dsatax-il seklu wara lqajtu persuna oħra, is-suċċessur ta’ Pietru meta dan ġie biex jippriedka l-istess Evanġelju ħalli jseddaq lil ħutu Maltin fl-istess fidi (ara Lq 22 :32)”


Iz-Zjara tal-Papa Gwanni Pawlu II fil-Parrocca taghna
Tifkira taz-Zjara tal-Papa Gwanni Pawlu II fil-Parrocca u s-Santwarju tal-Grotta taghna. Dawn ir-ritratti qed jittellghu fl-okkazjoni tal-Kanonizzazjoni ta’ dan il-Papa Qaddis.

Read More

Corpus u San Pawl's Facebook Wall 2014-04-22 14:36:47

Timeline PhotosBhall-lum xahrejn inkunu qeghdin niccelebraw il-festa principali ta' Corpus Domini fis-750 sena min mindu giet ufficjalment imwaqqfa din il-festa mill-Papa Urbanu IV wara dehriet ta' Santa Giuliana ta' Liege.

Read More

Nhar is-Sibt li gej… hudu hsieb ibbukjaw

Nhar is-Sibt li gej… hudu hsieb ibbukjaw

Read More

Parroċċa San Pawl, Rabat's Facebook Wall 2014-04-21 21:29:37

Gimgha Mqaddsa 2014

Read More

Parroċċa San Pawl, Rabat's Facebook Wall 2014-04-21 21:29:37

Gimgha Mqaddsa 2014

Read More

Tifkira taz-Zjara tal-Papa Gwanni Pawlu II fil-Parrocca u s-Santwarju tal-Grotta…

Tifkira taz-Zjara tal-Papa Gwanni Pawlu II fil-Parrocca u s-Santwarju tal-Grotta taghna. Dawn ir-ritratti qed jittellghu fl-okkazjoni tal-Kanonizzazjoni ta’ dan il-Papa Qaddis.


Iz-Zjara tal-Papa Gwanni Pawlu II fil-Parrocca taghna
Tifkira taz-Zjara tal-Papa Gwanni Pawlu II fil-Parrocca u s-Santwarju tal-Grotta taghna. Dawn ir-ritratti qed jittellghu fl-okkazjoni tal-Kanonizzazjoni ta’ dan il-Papa Qaddis.

Read More

Parroċċa San Pawl, Rabat's Facebook Wall 2014-04-21 15:10:40

Purcissjoni tal-Irxoxt 2014

Read More

Page 1 of 92 1 2 3 ... 92

Top↑