Aħbarijiet

Il-Ħadd 31 ta’ Mejju 2015 Festa tat-Trinita’ Qaddisa 9.00am Quddiesa tal-Ewwel T…

Il-Ħadd 31 ta’ Mejju 2015
Festa tat-Trinita’ Qaddisa
9.00am Quddiesa tal-Ewwel Tqarbina għat-tfal tal-Parroċċa bis-sehem tal-Kor Parrokkjali Salve Pater Paule.


Timeline Photos

Read More

Parroċċa San Pawl, Rabat's Facebook Wall 2015-05-27 08:07:28


CORPUS DOMINI 2015

Promo ghall-Festa Principali ta’ Corpus Domini ccelebrata fil-Knisja Proto-Parrokkjali, Kolleggjata, Matrici u Arcipretali ta’ San Pawl fir-Rabat Malta bejn …

Read More

Il-festa tal-Ewkaristija Mqaddsa tigi ccelebrata gewwa r-Rabat il-gimgha d-diehla.

Il-festa tal-Ewkaristija Mqaddsa tigi ccelebrata gewwa r-Rabat il-gimgha d-diehla.youtu.beyoutu.be

Read More

Din is-sena ghall-ewwel darba fil-festa ta' Corpus fir-Rabat ser tittella l-Infj…

Din is-sena ghall-ewwel darba fil-festa ta’ Corpus fir-Rabat ser tittella l-Infjorata jew ahjar tapit ta’ fjuri li jifforma disinn u li jitqieghed quddiem il-bieb principali tal-Knisja Proto-Parrokjali ta’ San Pawl sabiex min fuq il-fjuri nnifishom jghaddi s-Sagrament Mqaddes hu u hiereg f’purcissjoni u hekk kif jkun qed jerga lura fil-Knisja. 6 u 7 ta’ Gunju fir-Rabat.

Read More

Din is-sena ghall-ewwel darba fil-festa ta' Corpus fir-Rabat ser tittella l-Infj…

Din is-sena ghall-ewwel darba fil-festa ta’ Corpus fir-Rabat ser tittella l-Infjorata jew ahjar tapit ta’ fjuri li jifforma disinn u li jitqieghed quddiem il-bieb principali tal-Knisja Proto-Parrokjali ta’ San Pawl sabiex min fuq il-fjuri nnifishom jghaddi s-Sagrament Mqaddes hu u hiereg f’purcissjoni u hekk kif jkun qed jerga lura fil-Knisja. 6 u 7 ta’ Gunju fir-Rabat.

Read More

Dalwaqt fir-Rabat …..

Dalwaqt fir-Rabat …..Spettaklu tal-Karti San Pawl Rabat Malta 2013

Read More

#25senaAnniversarju

#25senaAnniversarju


Iz-Zjara tal-Papa Gwanni Pawlu II fil-Parrocca taghna

Tifkira taz-Zjara tal-Papa Gwanni Pawlu II fil-Parrocca u s-Santwarju tal-Grotta taghna. Dawn ir-ritratti qed jittellghu fl-okkazjoni tal-Kanonizzazjoni ta’ dan il-Papa Qaddis.

Read More

Napule … Nhar il-Gimgha 19 u s-Sibt 20 ta' Gunju. Nirringrazzjaw lil hafna spo…

Napule … Nhar il-Gimgha 19 u s-Sibt 20 ta’ Gunju. Nirringrazzjaw lil hafna sponsors ta’ din l-attivita li ser tittella fit-toroq ewlenin tar-Rabat.


Read More

Dejjem toqrob iktar din l-attivita gdida li ser ikollha l-partecipazzjoni ta' Am…

Dejjem toqrob iktar din l-attivita gdida li ser ikollha l-partecipazzjoni ta’ Amber, Spiteri Lucas Entertainment, Debbie Scerri, Dominic Galea, Alwyn Borg Myatt, Neville Refalo, Franklin, Corazon, Odessa Green, Ta’ Verna Folk Group u ohrajn ….

Read More

Gimghatejn ohra inkunu fl-eqqel tal-festi ta' Corpus Domini ghal din is-sena fej…

Gimghatejn ohra inkunu fl-eqqel tal-festi ta’ Corpus Domini ghal din is-sena fejn fost l-ohrajn ser tittella l-infjorata ghall-ewwel darba.

Read More

Page 1 of 164 1 2 3 ... 164

Top↑