Festi

Viva Kristu Rxoxt.

Glorja … Viva Kristu Rxoxt

Il-Purcissjoni bl-Istatwa ta’ Kristu Rxoxt ghada tohrog mill-Parrocca ta’ San Pawl fl-10am. Tghaddi minn dawn it-toroq: Kullegg, Santa Marija, Sant’ Antnin, Pjazza tal-Parrocca, San Pawl, San Guzepp, Santu Wistin, Saqqajja, Kbira, San Pawl u lura lejn il-Knisja Kolleggjata. Jakkumpanjaw il-purcissjoni l-Fratelli u Personaggi Bibblici waqt li l-Banda Cittadina Konti Ruggieru takkumpanja bil-Valzi tal-Ghid u Marci Brijjuzi. L-Ghid it-Tajjeb lil kulhadd

Facebook photo

Il-Parrocca Rabtija armata ghall-festi tal-Gimgha Mqaddsa.

Facebook photo

Ikomplu l-preparamenti ghal festi kbar li ser jigu ccelebrati gewwa r-Rabat 3 xhur ohra. VSP

Facebook photo

Il-postijiet ghal din l-ikla huma limitati. Hudu hsieb ibbukjaw kmieni.

Facebook photo

Festi kbar gewwa r-Rabat fl-1950 Anniversarju mill-Martirju tal-Appostlu Missierna San Pawl. Mill-24 ta’ Gunju sat-2 ta’ Lulju. Filmati ta’ David Tanti u David Camilleri.

San Pawl fil-Parrocca - 2011Informazzjoni:

Festi 2012:

Festi 2011:

Top↑