Aħbarijiet

BHALISSA GHADDEJJA KATINA TA' RUZARJU QUDDIEM GESU' SAGRAMENTAT Illum fil-Parroc…

BHALISSA GHADDEJJA KATINA TA’ RUZARJU QUDDIEM GESU’ SAGRAMENTAT
Illum fil-Parrocca ser issir katina ta’ ruzarju tul il-gurnata kollha quddiem Gesu Sagramentat fl-Okkazjoni tal-gheluq tax-xahar tar-Ruzarju kif ukoll biex nitolbu lill-Mulej biex jaghtina Raghaj ghall-Knisja f’Malta skont il-Qalb t’Alla.

Inheggukom issibu ftit hin u taghtuh lil Gesu’!


Timeline Photos
KATINA TA’ RUZARJU QUDDIEM GESU’ SAGRAMENTAT
Nhar il-Gimgha 31 t’Ottubru fil-Parrocca ser issir katina ta’ ruzarju tul il-gurnata kollha quddiem Gesu Sagramentat fl-Okkazjoni tal-gheluq tax-xahar tar-Ruzarju kif ukoll biex nitolbu lill-Mulej biex jaghtina Raghaj ghall-Knisja f’Malta skont il-Qalb t’Alla.

Inheggukom issibu ftit hin u taghtuh lil Gesu’. Narawk!

Read More

Ghada

Ghada


Timeline Photos
KATINA TA’ RUZARJU QUDDIEM GESU’ SAGRAMENTAT
Nhar il-Gimgha 31 t’Ottubru fil-Parrocca ser issir katina ta’ ruzarju tul il-gurnata kollha quddiem Gesu Sagramentat fl-Okkazjoni tal-gheluq tax-xahar tar-Ruzarju kif ukoll biex nitolbu lill-Mulej biex jaghtina Raghaj ghall-Knisja f’Malta skont il-Qalb t’Alla.

Inheggukom issibu ftit hin u taghtuh lil Gesu’. Narawk!

Read More

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 2 TA’ NOVEMBRU 2014 IT-TIFKIRA TAL-MEJTIN KOLLHA 1. Għa…

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 2 TA’ NOVEMBRU 2014

IT-TIFKIRA TAL-MEJTIN KOLLHA

1. Għada/Illum il-Ħadd 2 ta’ Novembru 2014 ssir it-Tifkira tal-Mejtin kollha.

– Wara kull Quddiesa tal-ħin issir Quddiesa oħra letta.

– Fis-6.00pm issir Quddiesa Konċelebrata għall-Erwieħ Rabtin li mietu f’din l-aħħar sena. Mistiedna speċjali l-familjari tagħhom. Wara jitbierku l-oqbra tas-Santwarju tal-Parroċċa u tal-Oratorju.

2. Matul din il-Ġimgħa:

a) Il-Quddies kollu ta’ nhar it-Tnejn ikun għall-Erwieħ ta’ l-Arċikonfraternita tas-Santissmu Sagrament. Fis-6.00pm issir Quddiesa Kantata.

– Fis-6.45pm issir il-Laqgħa tal-Kummissjoni Liturġija.

b) Nhar it-Tlieta fis-6.00pm issir Quddiesa fil-Kannirja tal-Parroċċa b’suffraġju għall-erwieħ midfuna hemm. Wara jsir it-Tberik ta’ l-oqbra.

– Fis-5.45pm issir Laqgħa li tinkludi Quddies fil-Knisja ta’ San Franġisk organiżżata mill-Għaqda Kompensatriċi.

c) Nhar l-Erbgħa fl-4.30pm issir Quddiesa fil-Kappella taċ-Ċimiterju Santa Margerita u wara jitbierku l-oqbra.

– Fis-6.00pm issir Quddiesa bil-priedka tat-Tridu ta’ San Martin fil-Knisja tal-Baħrija bi preparazzjoni għall-Festa tiegħu.

– Fis-6.45pm issir il-Laqgħa tal-Kummissjoni Stampa.

d) Nhar il-Ħamis fis-7.00pm issir l-Ewwel Laqgħa tal-Kummissjoni Tfal fiċ-Ċentru San Pawl.

e) Nhar il-Ġimgħa l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar għalhekk bejn is-6.30 u s-7.30am issir l-Espożizzjoni ta’ Ġesu’ Ewkaristija. Wara jkun hemm it-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum u Barka Sagramentali.

– Fis-6.30pm issir Adorazzjoni organiżżata.

f) Nhar is-Sibt fid-9.00am issir il-prova tat-tfal tal-Griżma fil-Parroċċa.

– Fis-6.00pm issir Quddiesa u wara Purċissjoni bil-vara ta’ San Martin mill-Knisja tal-Baħrija.

– Fis-6.00pm issir Quddiesa b’suffraġju ta’ l-Erwieħ tas-Saċerdoti mejtin.

– Fis-7.30pm issir attivita’ għall-koppji tal-gruppi tal-Familja fiċ-Ċentru San Pawl organiżżata mill-Kummissjoni Familja.

3. L-Għaqda Drammatika Rabat tavża li ser ittella’ serata Varjata li tinkludi Kummiedja fis-Sala Kappillan Lia li tibda fis-7.00pm. Biljetti mid-dħul.

4. L-Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp tavża li nhar il-Ħadd 9 ta’ Novembru ser tfakkar lir-Rabtin li mietu matul it-Tieni Gwerra Dinjija b’Quddiesa fil-Knisja ta’ Ġieżu fl-9.45am u wara korteo sal-monument fi Ġnien Howard.

Read More

KATINA TA' RUZARJU QUDDIEM GESU' SAGRAMENTAT Nhar il-Gimgha 31 t'Ottubru fil-Par…

KATINA TA’ RUZARJU QUDDIEM GESU’ SAGRAMENTAT
Nhar il-Gimgha 31 t’Ottubru fil-Parrocca ser issir katina ta’ ruzarju tul il-gurnata kollha quddiem Gesu Sagramentat fl-Okkazjoni tal-gheluq tax-xahar tar-Ruzarju kif ukoll biex nitolbu lill-Mulej biex jaghtina Raghaj ghall-Knisja f’Malta skont il-Qalb t’Alla.
Fil-5.30p.m ikun hemm Ruzarju animat bil-kant u wara Quddiesa.

Inheggukom issibu ftit hin u taghtuh lil Gesu’. Narawk!


Timeline Photos
KATINA TA’ RUZARJU QUDDIEM GESU’ SAGRAMENTAT
Nhar il-Gimgha 31 t’Ottubru fil-Parrocca ser issir katina ta’ ruzarju tul il-gurnata kollha quddiem Gesu Sagramentat fl-Okkazjoni tal-gheluq tax-xahar tar-Ruzarju kif ukoll biex nitolbu lill-Mulej biex jaghtina Raghaj ghall-Knisja f’Malta skont il-Qalb t’Alla.

Inheggukom issibu ftit hin u taghtuh lil Gesu’. Narawk!

Read More

Pawl

Festa San Pawl fir – Rabat Malta Promo 2014.mp3, Play · Download. Panigirku tà San Pawl 2012.mp3, Play · Download · Xarabank – FIRELIGHT …

Read More

Nhar il-Hadd 2 ta' Novembru fis-7pm fis-Sala Parrokkjali l-Ghaqda Drammatika Rab…

Nhar il-Hadd 2 ta’ Novembru fis-7pm fis-Sala Parrokkjali l-Ghaqda Drammatika Rabat ser torganizza recta mtella’ mit-tfal “Cindirella” kif ukoll Kummiedja “Il-Burraxka”. Biljetti mill-bieb.

Read More

STEDINA GHAL DAWK IL-FAMILJARI RABTIN LI MITILHOM XI HADD MATUL L-AHHAR SENA Il-…

STEDINA GHAL DAWK IL-FAMILJARI RABTIN LI MITILHOM XI HADD MATUL L-AHHAR SENA
Il-Hadd 2 ta’ Novembru nistiednu lil dawk il-familjari li mitilhom xi hadd matul l-ahhar sena biex jinghaqdu maghna. Fis-6pm nitolbu l-Ghasar flimkien u wara tibda l-Quddiesa Koncelebrata.


Timeline Photos

Read More

Parroċċa San Pawl, Rabat's Facebook Wall 2014-10-29 12:48:00

Read More

KATINA TA' RUZARJU QUDDIEM GESU' SAGRAMENTAT Nhar il-Gimgha 31 t'Ottubru fil-Par…

KATINA TA’ RUZARJU QUDDIEM GESU’ SAGRAMENTAT
Nhar il-Gimgha 31 t’Ottubru fil-Parrocca ser issir katina ta’ ruzarju tul il-gurnata kollha quddiem Gesu Sagramentat fl-Okkazjoni tal-gheluq tax-xahar tar-Ruzarju kif ukoll biex nitolbu lill-Mulej biex jaghtina Raghaj ghall-Knisja f’Malta skont il-Qalb t’Alla.

Inheggukom issibu ftit hin u taghtuh lil Gesu’. Narawk!

Read More

Parroċċa San Pawl, Rabat's Facebook Wall 2014-10-27 22:37:24

Read More

Page 1 of 126 1 2 3 ... 126

Top↑