Aħbarijiet

Il-Hadd 21 ta' Settembru – Jum s-Solennita' tal-Anniversarju tal-Konsagrazzjoni…

Il-Hadd 21 ta’ Settembru – Jum s-Solennita’ tal-Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Kolleggjata ta’ San Pawl.
Fis-6.00p.m issir Quddiesa Kantata bl-għasar immexxija mill-W.R Arċipriet il-Kan.Louis Suban. Jieħu sehem il-Kor Salve Pater Paule.


Festa ta’ San Pawl 2014

Grazzi ghar-Ritratti: Stefan Stafrace u Carmen Coates

Read More

Bhal-lum 91 Sena

Bhal-lum 91 Sena


Timeline Photos
18 ta’ Settembru 1923 – Terremot jolqot lil Malta u r-Rabat isofri diversi hsarat, fosthom il-koppla tal-knisja ta’San Pawl li hasset u kienu jidhru sew minn erbgha sa hames xquq fil-qurriegha, il-kampnar tal-knisja ta’ Giezu u l-kapella tal-Virtu li il-hsara fiha ghadha tidher sallum. Fir-ritratt tidher il-hsara fil-koppla ta’San pawl minn gewwa. Tidher il-pittura ta’ Guzeppi Cali li ftit aktar minn sena wara intilfet meta il-koppla cediet ghal isfel. – Ritratt mir-rivista Tghalim ghal Gid (1923)

Read More

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 21 TA’ SETTEMBRU 2014 FIL-PARROĊĊA TAGĦNA S-SOLENNITA’ TA…

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 21 TA’ SETTEMBRU 2014

FIL-PARROĊĊA TAGĦNA S-SOLENNITA’ TAL-KONSAGRAZZJONI TAL-KNISJA

1. Għada/Illum il-Ħadd fil-Parroċċa tagħna niċċelebraw is-Solennita’ tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja.

– Fis-6.00pm isir Quddiesa Kantata bl-Għasar tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja bis-sehem tal-Kor Parrokkjali.

2. Matul din il-Ġimgħa jkollna dawn l-attivitajiet:

a) Nhar it-Tnejn fl-4.00pm isir irtir fil-Knisja ta’ San Publju organiżżata mill-Għaqda Kompensatriċi. Imexxi Fr. Luke Cutajar.

b) Nhar l-Erbgħa jibda t-Tridu tal-Festa tal-Pjagi ta’ San Franġisk fil-Knisja ta’ San Franġisk fis-6.15pm.

– Fis-6.30pm tibda l-Ewwel laqgħa tal-Azzjoni Kattolika Xebbiet wara l-waqfa tas-Sajf.

c) Nhar il-Ħamis fis-6.45pm issir il-Laqgħa tal-Kummissjoni Stampa.

d) Nhar is-Sibt fis-6.30pm issir Quddiesa bi preparazzjoni għall-Festa ta’ Santa Katerina f’Tad-Daħla.

– Fis-7.30pm isir Kunċert bl-Orgni fil-Knisja Parrokkjali.

e) Nhar it-Tnejn 29 ta’ Settembru fis-6.30pm ser issir Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr lill-Alla fl-okkażżjoni ta’ l-40 Anniversarju mill-Ordinazzjoni Episkopali ta’ Mons. Ġużeppi Mercieca, Arċisqof Emeritus. Din tkun fil-Kattidral ta’ l-Imdina.

3. Għada/Illum il-Ħadd, Jum l-Art Imqaddsa issir il-ġabra ta’ kull sena għall-Missjoni afdata f’idejn il-Kustodja ta’ l-Art Imqaddsa tal-Patrijiet Franġiskani.

Read More

Il-Hadd 21 ta' Settembru – Jum l-Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Kolleggjata…

Il-Hadd 21 ta’ Settembru – Jum l-Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Kolleggjata ta’ San Pawl.
Fis-6.00p.m issir Quddiesa Kantata bl-għasar immexxija mill-W.R Arċipriet il-Kan.Louis Suban. Jieħu sehem il-Kor Salve Pater Paule.


Profile Pictures

Read More

Awguri ghall-hidma l-gdida lil Patri Tony Sciberras li matul l-ahhar snin kien S…

Awguri ghall-hidma l-gdida lil Patri Tony Sciberras li matul l-ahhar snin kien Superjur tal-Komunita’ tal-MSSP gewwa r-Rabat. Nifirhulu u nawgurawlu!


Patri Tony Sciberras jinħatar Rettur tas-Seminarju t’Għawdex
www.newsbook.com.mt
L-Isqof t’Għawdex Mario Grech ħatar lil Patri Tony Sciberras tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl bħala r-Rettur il-ġdid tas-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù.

Read More

Ghada il-15 ta' Settembru Festa Liturgika tal-Vergni Mqaddsa Marija Addolorata….

Ghada il-15 ta’ Settembru Festa Liturgika tal-Vergni Mqaddsa Marija Addolorata.
Fis-6.00pm issir Quddiesa Kantata bis-sehem tal-Kor Salve Pater Paule u l-Fratellanza tad-Duluri.


Timeline Photos

Read More

18 ta' Settembru 1923 – Terremot jolqot lil Malta u r-Rabat isofri diversi hsara…

18 ta’ Settembru 1923 – Terremot jolqot lil Malta u r-Rabat isofri diversi hsarat, fosthom il-koppla tal-knisja ta’San Pawl li hasset u kienu jidhru sew minn erbgha sa hames xquq fil-qurriegha, il-kampnar tal-knisja ta’ Giezu u l-kapella tal-Virtu li il-hsara fiha ghadha tidher sallum. Fir-ritratt tidher il-hsara fil-koppla ta’San pawl minn gewwa. Tidher il-pittura ta’ Guzeppi Cali li ftit aktar minn sena wara intilfet meta il-koppla cediet ghal isfel. – Ritratt mir-rivista Tghalim ghal Gid (1923)

Read More

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 14 TA’ SETTEMBRU 2014 IL-LITURĠIJA TAL-FESTA TA’ L-EŻALTA…

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 14 TA’ SETTEMBRU 2014

IL-LITURĠIJA TAL-FESTA TA’ L-EŻALTAZZJONI TAS-SALIB IMQADDES

1. Għada/Illum il-Ħadd niċċelebraw il-Liturġija tal-Festa ta’ l-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes.

– Fil-Knisja ta’ l-Imtaħleb issir il-Festa tat-Twelid ta’ Marija. Fid-9.00am ikun hemm Quddiesa.

– Fit-3.00pm isir Pellegrinaġġ għall-Knisja ta’ San Pawl tal-Ħġejjeġ, San Pawl il-Baħar. Il-Private titlaq minn Triq Santa Rita. Ikun hemm Quddiesa u Laqgħa Soċjali.

– Fl-4.00pm issir Quddiesa tal-Magħmudijiet.

2. Matul din il-Ġimgħa jkollna dawn l-attivitajiet:

a) Nhar it-Tnejn Festa tad-Duluri ta’ Marija Santissima, fis-6.00pm issir Quddiesa bis-sehem tal-Kor Parrokkjali u tal-Fratelli.

– Fis-6.45pm issir il-Laqgħa tal-Kummissjoni Djakonija.

b) Nhar l-Erbgħa ssir il-Festa tal-Pjagi ta’ San Franġisk fil-Knisja ta’ Ġieżu. Issir Quddiesa fis-6.30pm.

c) Nhar il-Ħamis issir il-Laqgħa tal-Kunsill Pastorali fiċ-Ċentru Pastorali.

3. Is-Superjura tal-Museum tal-Bniet tavża li ser issir Ġimgħa ta’ Tagħlim fil-Museum tal-Bniet mit-Tnejn 15 ta’ Settembru sal-Ġimgħa 19 ta’ Settembru. Il-ħin tar-Rużarju ikun fl-4.45pm. Il-Konferenza tibda fil-5.00pm.

4. Nhar il-Ħadd li ġej niċċelebraw Jum l-Art Imqaddsa għalhekk il-ġbir kollu jmur għall-Missjoni tal-Patrijiet Franġiskani ta’ l-Art Imqaddsa. Inkunu ġenerużi.

Read More

Fil-Weekend li gej tigi ccelebrata l-Festa ta' Marija Bambina fl-Imtahleb.

Fil-Weekend li gej tigi ccelebrata l-Festa ta’ Marija Bambina fl-Imtahleb.

Read More

Parroċċa San Pawl, Rabat's Facebook Wall 2014-09-05 23:25:02

Read More

Page 1 of 122 1 2 3 ... 122

Top↑