Festi 2016

Nhar l-Erbgha li gej. Hudu hsieb ibbukjaw qabel. Ghal bookings cemplu fuq 79592820 jew 99465125.

Facebook photo

Il-kuncert tal-marci brijjuzi llejla ser isir gewwa l-kazin.

Illejla jittella l-kuncert tal-marci brijjuzi mill-Banda Konti Ruggieru fuq iz-Zuntier fit-8.30 p.m.. Inheggu lil kulhadd jattendi.

Inkomplu noqorbu ghal festi taghna. Viva l-Appostlu Missierna San Pawl.

Facebook photo

Din is-sena fostna ser ikollna delegazzjoni mir-rahal ta’ Solarino gewwa Sqallija mmexxija mis-Sindku s-Sur Sebastiano Scorpo, numru ta’ kunsilliera, s-sagristan Salvatore Mangiafico u numru ta’ Pawlini ohrajn sabiex igawdu maghna l-festi ta’ San Pawl wara li delegazzjoni Rabtija zaret il-festa ta’ San Pawl fl-istess rahal is-sena li ghaddiet u nbniet hbiberija sabiha bejn iz-zewg komunitajiet. Behsiebna ntuhom l-isbah merhba bhal ma ghamlu maghna meta zorna rahalhom. Viva San Pawl.

Facebook photo

Ikomplu l-preparamenti ghal-festa tar-Rabtin. Illejla Jum iz-Zghazagh bil-quddiesa li tigi ccelebrata fil-Pjazza tal-Parrocca fis-7.oo p.m.

Facebook photo

Il-programm tal-festa tar-Rabtin.

Facebook photo

San Pawl fil-Parrocca - 2011Informazzjoni:

Festi 2012:

Festi 2011:

Top↑