Aħbarijiet

Ghada l-Gimgha: Festa tal-Prezentazzjoni tal-Imqaddsa Vergni Marija. Fil-Parro…

Ghada l-Gimgha: Festa tal-Prezentazzjoni tal-Imqaddsa Vergni Marija.
Fil-Parrocca ssir Quddiesa Kantata fis-6pm bis-sehem tal-Kor Salve Pater Paule.

(Fir-Ritratt tidher l-istatwa tal-Madonna tat-Tempju meqjuma fil-Parrocca taghna b’tant devozzjoni)

Read More

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 23 TA’ NOVEMBRU 2014 IS-SOLENNITA’ TA’ KRISTU SULTAN TAL-…

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 23 TA’ NOVEMBRU 2014

IS-SOLENNITA’ TA’ KRISTU SULTAN TAL-ĦOLQIEN KOLLU

1. Għada/Illum il-Ħadd niċċelebraw is-Solennita’ ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu.

– Fil-5.30pm ser issir Quddiesa fil-Kon Kattidral ta’ San Ġwann il-Belt li fiha l-Arċidjoċesi ser issellem u tirringrazzja lill-Arċisqof Emeritus Pawl Cremona O.P.

2. Matul din il-Ġimgħa jkollna dawn l-attivitajiet:

a) Nhar it-Tlieta ssir il-Laqgħa tal-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin.

b) Nhar il-Ħamis isiru l-Laqgħat tal-Ġenituri tat-Tfal tad-Duttrina.

– Fl-4.15pm fiċ-Ċentru ta’ San Luqa fin-Nigret

– Fis-6.00pm fil-Mużew tas-Subien

– Wara l-Quddiesa tas-6.00pm issir Adorazzjoni bi preparazzjoni għat-Tesserament tal-Membri tal-Frigħat ta’ l-Azzjoni Kattolika.

– Fis-6.45pm issir il-Laqgħa tal-Kummissjoni Stampa.

c) Nhar il-Ġimgħa issir Laqgħa għall-Membri kollha ta’ l-Azzjoni Kattolika fil-Knisja ta’ San Publju.

d) Nhar is-Sibt isir it-Tesserament tal-Membri ta’ l-Azzjoni Kattolika fil-Quddiesa tas-6.00pm. Janima l-Quddiesa l-Grupp Tiberija Familja.

3. Ser issir wirja ta’ Bambini tal-Milied fiċ-Ċentru San Pawl. Dawk interesati li jġibu xi Bambini jikkuntattjaw l-Uffiċċju Parrokkjali jew lis-Sur Peter Bonello, Sagristan.

4. Ix-Xirka ta’ l-Isem Imqaddes t’Alla tavża li ser isir Jum ta’ talb u tagħlim nhar il-Ħadd 30 ta’ Novembru. Tluq bil-private minn ħdejn San Duminku fit-8.30am u lura fl-4.00pm. Aktar dettalji fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Read More

Parroċċa San Pawl, Rabat's Facebook Wall 2014-11-18 16:02:20

Timeline PhotosPlaces are filling up – book now to avoid disappointment!

Read More

Festa San Pawl Rabat Malta 2014.( 33rd Salvinu short films)

Festa San Pawl Rabat Malta 2014.( 33rd Salvinu short films)

From:
Salvinu Bugeja
Views:
1

0
ratings
Time:
10:01
More in
Entertainment

Read More

Parroċċa San Pawl, Rabat's Facebook Wall 2014-11-16 15:06:41

Profile Pictures

Read More

Parroċċa San Pawl, Rabat's Facebook Wall 2014-11-14 15:43:47

Timeline PhotosFew days to go for Nicodemus Encounter
Those who would like to join are welcome to make a contact via text message, private message or send an email. Thank You

Read More

Ilbierah saret l-ewwel Laqgħa tal-Kumitat 2014/2016, sabiex intagħżlu il-karigi…

Ilbierah saret l-ewwel Laqgħa tal-Kumitat 2014/2016, sabiex intagħżlu il-karigi l-ġodda hekk kif ġej,

President: Lawrence Buġeja.
Vici president: Glenn Sammut.

Segretarju: Mark Paul Camilleri.
Asst. Segretarja: Michelle Calleja.

Kaxxier: Arthur Magri.
Asst.Kaxxier: Christopher Bugeja.

Kummisjoni Armar: Norbert Inguanez.
Kummisjoni Attivitajiet: Michelle Calleja u Glenn Sammut.
Kummisjoni Ktieb: Michelle Calleja.
Direttur tal-Kcina: Pawlu Gauci.
Direttur tal-Mahzen: Victor Vassallo.
PRO: Christian Galea.
Membru: Antoine Gauci

Nerġghu nieħdu l-opportunita sabiex nirringrazjaw lill-kumitat u l-membri precedenti tal-ħin u d-dedikazzjoni tagħhom.

Read More

Parroċċa San Pawl, Rabat's Facebook Wall 2014-11-14 12:53:53


Festa ta’ Kristu Re 2014 – Il-Knisja f’Malta tirringrazzja lill-Arċisqof Emeritu Mons. Pawlu Cremona
thechurchinmalta.org
Din is-sena, fl-okkażjoni tal-festa liturġika ta’ Kristu Re, il-Knisja f’Malta ser tirringrazzja u ssellem lill-Arċisqof Emeritu, Mons. Pawlu Cremona O.P., għall-Episkopat tiegħu permezz ta’ tliet attivitajiet. L-attività ewlenija ser issir f’jum il-festa ta’ Kristu Re, il-Ħadd 23 ta’ Novembru, biċ-…

Read More

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 16 TA’ NOVEMBRU 2014 IL-LITURĠIJA TAT-TLIETA U TLETIN ĦAD…

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 16 TA’ NOVEMBRU 2014

IL-LITURĠIJA TAT-TLIETA U TLETIN ĦADD TA’ MATUL IS-SENA

1. Għada/Illum il-Ħadd niċċelebraw il-Liturġija tat-Tlieta u Tletin Ħadd ta’ Matul is-Sena.

– Fl-4.00pm issir Quddiesa biċ-Ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija.

2. Matul din il-Ġimgħa jkollna dawn l-attivitajiet:

a) Nhar it-Tnejn fil-5.00pm issir il-Laqgħa tal-Lajċi Dumnikani f’San Duminku.

– Fis-6.45pm issir il-Laqgħa tal-Kummissjoni Djakonija.

b) Nhar it-Tlieta issir il-Laqgħa ta’ Talb ta’ San Piju tal-Pjagi fl-4.30pm f’San Duminku.

c) Nhar l-Erbgħa fis-6.30pm issir Laqgħa għall-Grupp Ruth għan-nisa Romol li tinkludi Quddiesa. Janimaw il-grupp Tiberija Familja.

d) Nhar il-Ħamis fis-6.45pm issir il-Laqgħa tal-Kunsill Pastorali.

e) Nhar il-Ġimgħa fis-6.00pm issir il-Festa tal-Madonna tat-Tempju bis-sehem tal-Kor Parrokkjali.

– Fis-7.00pm issir il-Laqgħa tal-Grupp Nimxi Waħdi għan-Nisa Separati.

– Fis-7.00pm issir il-Laqgħa għall-Preadoloxxenti fl-okkażjoni ta’ Kristu Re fl-Oratorju tas-Sależjani f’tas-Sliema.

f) Nhar is-Sibt fl-4.30pm issir iċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re għat-Tfal fis-Santwarju tal-Ħniena Divina fin-Naxxar. Il-Kummissjoni Tfal qed torganiżża t-trasport. Dawk interassati japplikaw min qabel.

3. Illum issir il-ġabra ta’ kull sena għall-iskejjel tal-Knisja.

4. Fil-Ġimgħat li ġejjin se jintlaqgħu applikazzjonijiet għad-dħul fl-Iskejjel tal-Knisja mingħand dawk li għandhom ħuthom fi Skola tal-Knisja u dawk li qegħdin fi Skola tal-Knisja li ma tkomplix. Applikanti oħra minn Skejjel tal-Gvern u Indipendenti jkunu jistgħu japplikaw f’Jannar u Frar 2015. Aktar informazzjoni tinkiseb mill-istess skejjel tal-Knisja jew min fuq il-website tal-Kurja: www.thechurchinmalta.org

Read More

Nawguraw lill-Arċisqof Emeritu Ġużeppi Mercieca li llum għalaq 86 sena!

Nawguraw lill-Arċisqof Emeritu Ġużeppi Mercieca li llum għalaq 86 sena!


Timeline Photos
Nawguraw lill-Arċisqof Emeritu Ġużeppi Mercieca li llum għalaq 86 sena!

Read More

Page 1 of 129 1 2 3 ... 129

Top↑