Aħbarijiet

Parroċċa San Pawl, Rabat's Facebook Wall 2014-07-29 11:06:22


Timeline Photos
“QALB WAHDA FI KRISTU” Gimgha Zghazagh mit-3 sat-8 t’Awwissu fil-Parrocca tar-Rabat organizzata mill-Grupp Tiberija Youths.

Read More

Parroċċa San Pawl, Rabat's Facebook Wall 2014-07-29 11:05:44


Timeline Photos
B’risq il-progett tac-Centru taz-Zghazagh. Inheggukom tghinu lill-grupp taz-Zghazagh tal-Parrocca.

Read More

B'risq il-progett tac-Centru taz-Zghazagh. Inheggukom tghinu lill-grupp taz-Zgha…

B’risq il-progett tac-Centru taz-Zghazagh. Inheggukom tghinu lill-grupp taz-Zghazagh tal-Parrocca.

Read More

Parroċċa San Pawl, Rabat's Facebook Wall 2014-07-26 19:21:08


Timeline Photos
“QALB WAHDA FI KRISTU” Gimgha Zghazagh mit-3 sat-8 t’Awwissu fil-Parrocca tar-Rabat organizzata mill-Grupp Tiberija Youths.

Read More

"QALB WAHDA FI KRISTU" Gimgha Zghazagh mit-3 sat-8 t'Awwissu fil-Parrocca tar-Ra…

“QALB WAHDA FI KRISTU” Gimgha Zghazagh mit-3 sat-8 t’Awwissu fil-Parrocca tar-Rabat organizzata mill-Grupp Tiberija Youths.

Read More

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 27 TA’ LULJU 2014 IS-SBATAX IL ĦADD TA’ MATUL IS-SENA 1…

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 27 TA’ LULJU 2014

IS-SBATAX IL ĦADD TA’ MATUL IS-SENA

1. Għada/Illum il-Ħadd niċċelebraw is-Sbatax-il Ħadd ta’ matul is-Sena.

2. Matul din il-Ġimgħa jkollna dawn l-attivitajiet:

a) Nhar it-Tlieta fis-6.45pm Laqgħa tal-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin.

b) Nhar il-Ħamis fis-6.30pm Laqgħa tal-Kumitat Festi Esterni.

c) Nhar il-Ġimgħa l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar, fis-6.30am Espozizzjoni u fis-7.30am it-Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum u wara Barka Sagramentali.

– Fis-6.30pm Adorazzjoni organiżżata.

– Festa tal-Indulġenza tal-Porzjuncola fil-Knisja ta’ Ġieżu.

d) L-Ewwel Sibt tax-Xahar – Fis-6.30pm Quddiesa Sant’Agata.

3. Nhar il-Ħadd ikun l-Ewwel Ħadd tax-Xahar għalhekk issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa. Il-ġabra tal-Ħadd tal-Festa kienet ta’ €……………..

Read More

Din il-gimgha jibda x-xoghol ta'restawr fuq l-Ark il-Kbir li jintrama fi Triq il…

Din il-gimgha jibda x-xoghol ta’restawr fuq l-Ark il-Kbir li jintrama fi Triq il-Kbira, opra mill-isbah li inhadmet fl-1871.

Read More

Din il-gimgha nkomplu bil-hidma taghna hekk kif beda x-xoghol ghall-festa 2015,…

Din il-gimgha nkomplu bil-hidma taghna hekk kif beda x-xoghol ghall-festa 2015, sena importanti fejn ser infakkru l-25 sena mit-twaqqif tal-Kamra tan-Nar San Pawl.

Read More

It-Tiberija Youths iniedu l-Programm tal-Gimgha Zghazagh li ser jorganizzaw f'Aw…

It-Tiberija Youths iniedu l-Programm tal-Gimgha Zghazagh li ser jorganizzaw f’Awwissu:

“Qalb Waħda fi Kristu”
ĠIMGĦA ŻGĦAŻAGĦ mill-Ħadd 3 sal-Ġimgħa 8 t’Awwissu 2014

Organizzata mit-Tiberija Youths, Parroċċa Rabat bil-kollaborazzjoni tal-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ

Il-Ħadd 3 t’Awwissu – ”Flimkien niġġeddu fil-Mulej”
6.00p.m. Quddiesa tal-ftuħ tal-Ġimgħa Żgħażagħ immexxija mill-Arċipriet tal-Parroċċa.

It-Tnejn 4 t’Awwissu – “Ħenjin dawk li jħennu, għax huma jsibu ħniena”
Ġurnata Volontarjat mat-tfal miż-Żgħażagħ tal-Grupp.

It-Tlieta 5 t’Awwissu – “Iż-Żgħażagħ…il-futur tal-familji tagħna”
6.30p.m – Taħdita fis-Sala taċ-Ċentru Parrokkjali San Pawl minn Fr.Joe Mizzi mill-Moviment ta’ Kana. Mistiedna speċjali l-ġenituri tal-membri u l-Grupp Tiberija Familja.
8.00p.m –Buffet fuq iz-Zuntier tal-Parroċċa b’risq il-Proġett taċ-Ċentru.

L-Erbgħa 6 t’Awwissu – “Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej”
8.00p.m Lectio Divina b’tema’ Marjana minn Fr.Jimmy Bonnici fil-Grotta tal-Madonna tal-Għar tad-Dumnikani r-Rabat. Mistiedna speċjali l-Komunita’ Dumnikana u l-Grupp Ignite tal-Mosta.

Il-Ħamis 7 t’Awwissu – “Ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin”
7.30p.m – Velja ta’ talb quddiem Ġesu’ Sagramentat immexxija mill-Isoqf Awżiljarju l-E.T. Mons Charles J Scicluna fil-pjazzetta ta’ quddiem San Bert. Mistiedna speċjali n-Nigret Youths u l-Grupp tal-Oratorju ta’ Birkirkara. Janimaw it-Tiberija Youths.

Il-Ġimgħa 8 t’Awwissu – “Roddu Ħajr lill-Mulej, għax hu tajjeb, għax għal dejjem it- tjieba tiegħu!”
7.30p.m – Quddiesa immexxija mill-E.T. Mons. Arċisqof Pawlu Cremona O.P, animata mill-Band Footprints fuq iz-Zuntier tal-Parroċċa. Wara l-Quddiesa ssir ċerimonja tat-tberik u l-ftuħ taċ-Ċentru taż-Żgħażagħ mill-ġdid wara r-rinovar li sar matul l-aħħar sena. Tattendi l-E.T. il-President ta’ Malta.

Read More

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 20 TA’ LULJU 2014 IS-SITTAX IL ĦADD TA’ MATUL IS-SENA 1…

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 20 TA’ LULJU 2014

IS-SITTAX IL ĦADD TA’ MATUL IS-SENA

1. Għada/Illum il-Ħadd niċċelebraw is-Sittax-il Ħadd ta’ matul is-Sena.

2. Matul din il-Ġimgħa jkollna dawn l-attivitajiet:

a) Nhar it-Tnejn fis-7.30pm it-Tieni Laqgħa ta’ tħejjija mill-Qrib għal Żwieġ Nisrani għall-Għarajjes.

b) Nhar il-Ġimgħa fis-6.45pm Laqgħa tal-Kummissjoni Kateketika.

3. Illum il-Ħadd il-Mobile Blood Donation Unit se jkun fiċ-Ċentru Pastorali San Luqa n-Nigret bejn it-8.30am u s-1.00pm. Ser ikun hemm Tobba apposta biex ikunu jistgħu jiċċekkjaw il-pressjoni u z-zokkor. Importanti li d-donaturi jieħdu magħhom l-ID Card.

4. Il-Grupp Tiberija Youths ser ikunu live-in Għawdex mit-Tnejn sal-Ħamis.

Read More

Page 1 of 114 1 2 3 ... 114

Top↑