Aħbarijiet

Ilum Jum il-Festa tal-Konverzjoni tal-Appostlu Missierna San Pawl. Il-Festa t-ta…

Ilum Jum il-Festa tal-Konverzjoni tal-Appostlu Missierna San Pawl. Il-Festa t-tajba lir-Rabtin kollha u nawguraw lill-voluntiera tal-Kamra tan-Nar San Pawl fl-okkazjoni tal-25 Anniversarju mit-twaqqif taghhom. San Pawl Missierna Harisna!Cover Photos

Read More

Min hawn u saghtejn ohra nergghu nilqghu fostna l-Istatwa tal-Appostlu tant ghaz…

Min hawn u saghtejn ohra nergghu nilqghu fostna l-Istatwa tal-Appostlu tant ghaziz ghalina r-Rabtin. Ejjew ilkoll inghajtu ferhanin ….


Magnus Sanctus Pavlus

Ejjew ilkoll inghajtu ferhanin Illum flimkien ghax ahna ulied Rabtin Dan hu jum kbir Twieled go fostna d-dawl Li gie ghandna bil-migja ta’ San Pawl

Read More

Kunċert Annwali Nazzjonali nhar id-9 ta' Frar 2015 fil-Kolleggjata u Proto-Parro…

Kunċert Annwali Nazzjonali nhar id-9 ta’ Frar 2015 fil-Kolleggjata u Proto-Parrocca ta’ San Pawl ir-Rabat mtella’ mill-Fondazzjoni PAULUS u l-Kapitlu tal-Kolleġġjata bis-sehem tal-Orkestra u l-Kor Paulus u l-Kor Gaulitanus, it-tenur Taljan Fra Alessandro Brustenghi u solisti Maltin taħt id-direzzjoni tas-Surmast Colin Attard.
Kulhadd mistieden jattendi.

www.fondazzjonipaulus.org
www.fondazzjonipaulus.org

Read More

Awguri lill-voluntiera kollha tal-Kumpless tan-Nar San Pawl ir-Rabat fl-okkazjon…

Awguri lill-voluntiera kollha tal-Kumpless tan-Nar San Pawl ir-Rabat fl-okkazjoni tal-25 Anniversarju taghhom.Timeline Photos

Read More

Sancte Paule Apostole, Praedicator veritatis et doctor gentium, Intercede pro no…

Sancte Paule Apostole, Praedicator veritatis et doctor gentium, Intercede pro nobis ad Deum qui te elegit.

Read More

Il-festi taghna 25 sena ilu ….

Il-festi taghna 25 sena ilu ….


Festa Ta’ San Pawl 1990

FestaTa’ San Pawl, Ir Rabat 1990

Read More

Ghada il-Proto-Parrocca tar-Rabat ticcelebra l-Festa tal-Konverzjoni tal-Appostl…

Ghada il-Proto-Parrocca tar-Rabat ticcelebra l-Festa tal-Konverzjoni tal-Appostlu Missierna San Pawl. Nhar il-Hadd 25 ta’ Jannar fid-9.00am issir Quddiesa Konventwali u wara fl-10.00am ser tinhareg l-istatwa Titulari fil-Knisja Kolleggjata taghna.
Janima l-Kor Salve Pater Paule.

Read More

Corpus u San Pawl's Facebook Wall 2015-01-23 17:33:00

Read More

Il-filmat imxandar ilbierah waqt il-programm Mit-Tarag taz-Zuntier fuq Favourite…

Il-filmat imxandar ilbierah waqt il-programm Mit-Tarag taz-Zuntier fuq Favourite Living li juri ritratti u filmati sbieh mill-istorja tal-Kumpless tan-Nar taghna.

Read More

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 25 TA’ JANNAR 2015 FESTA TAL-KONVERŻJONI TA’ L-APPOSTLU M…

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 25 TA’ JANNAR 2015

FESTA TAL-KONVERŻJONI TA’ L-APPOSTLU MISSIERNA SAN PAWL

1. Għada/Illum il-Ħadd niċċelebraw il-Liturġija tat-Tielet Ħadd ta’ Matul is-Sena.

– Fid-9.00am issir il-Festa tal-Konverżjoni ta’ l-Appostlu Missierna San Pawl b’Quddiesa Kantata bis-sehem tal-Kor u wara tinħareġ il-Vara ta’ San Pawl fil-Knisja u tibqa sal-Festa tan-Nawfraġju fl-10 ta’ Frar.

– Issir ukoll Laqgħa ta’ Formazzjoni u talb għall-Membri tal-Kummissjoni Parrokkjali Familja fiċ-Ċentru Pastorali.

– Huwa wkoll Jum il-Lebbrużi. Nitolbu għall-dawk kollha li huma morda b’din il-marda biex il-Mulej jagħtihom is-saħħa fiżika u morali biex jaċċettaw din il-marda b’rassenjazzjoni u nitolbu wkoll għall-dawk kollha li b’tant imħabba jduru bihom.

2. Matul din il-Ġimgħa jkollna dawn l-attivitajiet:

a) Nhar it-Tnejn fis-7.30pm it-Tieni Laqgħa ta’ tħejjija mill-Qalb għall-żwieġ nisrani għall-Għarajjes.

b) Nhar it-Tlieta fis-6.45pm issir il- Laqgħa tal-Ministri tat-Tqarbin.

c) Nhar l-Erbgħa fis-6.30pm issir il-Laqgħa għal Koordinaturi tal-Grupp Faraġ u Tama.

– Fis-6.30pm issir il-Laqgħa tal-Lectio Divina.

d) Nhar il-Ħamis fis-6.45pm issir il-Laqgħa tal-Kummissjoni Stampa.

e) Nhar il-Ġimgħa fis-6.45pm issir il-Laqgħa tal-Kummissjoni Kateketika.

Read More

Page 1 of 138 1 2 3 ... 138

Top↑