Aħbarijiet

Hekk kif il-Papa Franġisku laqa' r-riżenja tal-E.T. Mons. Pawlu Cremona, issa ng…

Hekk kif il-Papa Franġisku laqa’ r-riżenja tal-E.T. Mons. Pawlu Cremona, issa ngħata t-titlu ta’ Arċisqof Emeritu ta’ Malta.

Permezz ta’ dan is-sit nirringrazzjaw mill-qalb lill-Eccellenza Tieghu Mons.Cremona f’isem il-Parrocca Rabtija ta’ dawn is-seba’ snin bhala r-raghaj taghna u nweghduh it-talb taghna!

Read More

Parroċċa San Pawl, Rabat's Facebook Wall 2014-10-18 14:32:25

Read More

Ghada fis-6.30pm. Narawk!

Ghada fis-6.30pm. Narawk!Cover Photos

Read More

Il-Hamis li gej tibda l-Assemblea Parrokkjali fis-6.30p.m. Ser niltaqghu fis-Sal…

Il-Hamis li gej tibda l-Assemblea Parrokkjali fis-6.30p.m. Ser niltaqghu fis-Sala tac-Centru Pastorali San Pawl. Inheggu lir-Rabtin biex jattendu bi hgarhom u jaghtu s-sehem taghhom!Cover Photos

Read More

Fir-ritratt jidher il-Papa Pawlu VI li ser jigi beatifikat fid-19 ta' Ottubru, f…

Fir-ritratt jidher il-Papa Pawlu VI li ser jigi beatifikat fid-19 ta’ Ottubru, fil-Pjazza ta’ San Pietru, Ruma, fi-tmiem tal-quddiesa li ser tghalaq is-Sinodu dwar il-familja. Hawn il-Papa Pawlu VI qieghed jigi pprezentat ir-relikwa tad-Driegh ta’ San Pawl meqjuma fil-Kolleggjata tar-Rabat mill-Arcipriet ta’ dak iz-zmien, Mons.Pawl Attard fl-1964.

Read More

Matul din il-gimgha qed tigi ccelebrata wkoll il-Festa ta' San Luqa gewwa c-Cent…

Matul din il-gimgha qed tigi ccelebrata wkoll il-Festa ta’ San Luqa gewwa c-Centru Pastorali tan-Nigret li tilhaq il-qofol taghha bil-Quddiesa f’Jum il-Festa, nhar is-Sibt li gej.
Awguri lill-komunita’ u l-ghaqdiet tan-Nigret!


Cover Photos

Read More

Fis-Santwarju tal-Madonna tas-Sahha r-Rabat, matul din il-gimgha li gejja sejra…

Fis-Santwarju tal-Madonna tas-Sahha r-Rabat, matul din il-gimgha li gejja sejra ssir il-Festa Devota tal-Madonna tas-Sahha. Matul dawn il-jiem ghaddejja n-Novena li tilhaq il-qofol taghha nhar il-Hadd bil-Purcissjoni bl-istatwa. Awguri lil Komunita’ tal-Patriijiet Frangiskani Konventwali fl-okkazjoni ta’ din il-festa li ser jiccelebraw.


Timeline Photos
Fis-Santwarju tal-Madonna tas-Sahha r-Rabat, matul din il-gimgha li gejja sejra ssir il-Festa Devota tal-Madonna tas-Sahha. Matul dawn il-jiem ghaddejja n-Novena li tilhaq il-qofol taghha nhar il-Hadd bil-Purcissjoni bl-istatwa. Awguri lil Komunita’ tal-Patriijiet Frangiskani Konventwali fl-okkazjoni ta’ din il-festa li ser jiccelebraw.

Read More

Assemblea Parrokkjali tibda nhar il-Hamis li gej…il-Hin huwa fis-6.30p.m mhux…

Assemblea Parrokkjali tibda nhar il-Hamis li gej…il-Hin huwa fis-6.30p.m mhux fis-6.00p.m kif indikat fil-Poster. Grazzi HafnaCover Photos

Read More

Ejja u semma lehnek! Narawk

Ejja u semma lehnek! Narawk Cover Photos

Read More

Parroċċa San Pawl, Rabat's Facebook Wall 2014-10-09 22:17:21

Read More

Page 1 of 125 1 2 3 ... 125

Top↑