Archive for Aħbarijiet

Lejla Maltija 2011

Ritratti tal-attivita’ tal-lejla Maltija 2011 gew ippubblikati.  http://sanpawl.rabatmalta.com/?page_id=975

Read More

Kunċert inawgurali tat-twaqqif ta’ l-orkestra ‘Paulus’ u numru ta’ kommemorazzjonijiet tal-Kolleġġjata Proto-Parroċċa ta’ San Pawl tar-Rabat – Malta

  O R K E S T R A  PA U L U S C/O  Nru 1, Triq il-Kbira, Rabat, Malta Il-Ġimgha 3 ta` Ġunju, 2011 Sinjuri, Suggett: Kunċert inawgurali tat-twaqqif ta’ l-orkestra ‘Paulus’ u numru ta` kommemorazzjonijiet tal-Kolleġġjata Proto-Parroċċa ta` San Pawl tar-Rabat – Malta   Kif hafna minnkom jafu, kont ilni nberren f’moħħi […]

Read More

Programm tal-Festi 2011

Il-programm shih tal-festi 2011 huwa ppublikat u jista jinizzel minn http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1HvMn-ATUBhaIne0JbLLItAJtNZoJay5nl6a8-g-UIw4feJlgqeSanek7vqUq&hl=en_GB

Read More

Qagħaq tal-Appostli

Il-qagħaq tal-Appostli huma tradizzjoni Maltija li tmur lura mijiet ta’ snin u li hija marbuta mar-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa. Fir-Rabat dawn il-qagħaq għadhom isiru bir-riċetta tradizzjonali u jkunu għall-bejgħ kull nhar ta’ Ġimgħa tul ir-Randan kollu sal-Ġimgħa l-Kbira mill-maħżen tal-festa ta’ San Pawl. http://www.zghazaghrabtinpawlini.com/WebPagesAll.php?PageID=7&CatID=27

Read More

Top↑