Aħbarijiet

Feeds for Google Alerts

Welcome to this Google Alerts feed! Here you will receive new alerts for your Everything query “san pawl rabat”. Depending on your query, it might take some time before any items pop up. Go to the Alerts Management console to change the alert query or …

Read More

Qagħaq tal-Appostli

Il-qagħaq tal-Appostli huma tradizzjoni Maltija li tmur lura mijiet ta’ snin u li hija marbuta mar-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa. Fir-Rabat dawn il-qagħaq għadhom isiru bir-riċetta tradizzjonali u jkunu għall-bejgħ kull nhar ta’ Ġimgħa tul ir-Randan kollu sal-Ġimgħa l-Kbira mill-maħżen tal-festa ta’ San Pawl. http://www.zghazaghrabtinpawlini.com/WebPagesAll.php?PageID=7&CatID=27

Read More

2008/2009

 Restawr u Opri Ġodda fl-Armar Il-kumitati Pawlini ta’ kull sena ivaraw inizjattivi diversi biex il-Festa ta’ San Pawl tkun waħda kif jixraq. Progett tat-Trofej Progett ta Trofej ġodda ghall-pjazza ta’ San Pawl. Kull min jixtieq jaghti xi donazzjoni b’risq wahda minn dawn l-inizjattivi gentilment mitlub javvicina lil membri taz-Zghazagh Rabtin Pawlini. Progett tal-Bandalori ghal Triq […]

Read More

Festa San Pawl – Valletta 2011

Festa San Pawl – Valletta 2011

Kaxxa ta' gheluq l-ispettaklu pirotekniku ta' lejlet il-festa, l-Erbgha 9 ta' Frar 2011 …VIVA SAN PAWL!!!
From:
stepbald
Views:
133

0
ratings
Time:
01:25
More in
Entertainment

Read More

Kurcifiss.wmv

Kurcifiss.wmv

Il-Kurcifiss ta' Pietru Pawl Azzopardi (1848) meqjum fil-Bazilika ta' San Gorg, Rabat, Ghawdex
From:
sardinella1
Views:
259

0
ratings
Time:
02:36
More in
Travel & Events

Read More

Innu lil San Pawl

Innu lil San Pawl

Innu lil San Pawl miktub minn Dun Frans Camilleri fil-5 ta' Settembru 1945 kif kien imdoqq mis-Soċjetà Filarmonica Nazionale 'La Valette' fl-2010
From:
gingerbreadmalta
Views:
7534

17
ratings
Time:
02:5…

Read More

Festa San Pawl – Safi 2010

Festa San Pawl – Safi 2010

Nar tal-Art
From:
stepbald
Views:
180

0
ratings
Time:
00:54
More in
Entertainment

Read More

Marc ta’ filghodu 2010

Marc ta' filghodu 2010

Il-marc ta' filghodu hekk kif wasal fil-Pjazza tal-Parrocca tar-Rabat. Sorprizi u Brijju waqt li l-Banda Konti Ruggieru kienet qed iddoqq l-Innu Marcia San Paolo.
From:
ZRPTalAjkla
Views:
2051

6
ratings
Time:
03:2…

Read More

San Pawl Rabat 2010 – Kaxxa tal-Hadd.

San Pawl Rabat 2010 – Kaxxa tal-Hadd.

Kaxxa.
From:
jamesVSP
Views:
82

0
ratings
Time:
05:42
More in
Entertainment

Read More

San Pawl Rabat 2010 – Il-Hadd filghaxija.

San Pawl Rabat 2010 – Il-Hadd filghaxija.

murtali tal-beraq u kulur.
From:
jamesVSP
Views:
135

0
ratings
Time:
06:37
More in
Entertainment

Read More

Page 7 of 10 1 ... 5 6 7 8 9 10

Top↑