Aħbarijiet

Qagħaq tal-Appostli

Il-qagħaq tal-Appostli huma tradizzjoni Maltija li tmur lura mijiet ta’ snin u li hija marbuta mar-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa. Fir-Rabat dawn il-qagħaq għadhom isiru bir-riċetta tradizzjonali u jkunu għall-bejgħ kull nhar ta’ Ġimgħa tul ir-Randan kollu sal-Ġimgħa l-Kbira mill-maħżen tal-festa ta’ San Pawl. http://www.zghazaghrabtinpawlini.com/WebPagesAll.php?PageID=7&CatID=27

Read More

2008/2009

 Restawr u Opri Ġodda fl-Armar Il-kumitati Pawlini ta’ kull sena ivaraw inizjattivi diversi biex il-Festa ta’ San Pawl tkun waħda kif jixraq. Progett tat-Trofej Progett ta Trofej ġodda ghall-pjazza ta’ San Pawl. Kull min jixtieq jaghti xi donazzjoni b’risq wahda minn dawn l-inizjattivi gentilment mitlub javvicina lil membri taz-Zghazagh Rabtin Pawlini. Progett tal-Bandalori ghal Triq […]

Read More

Festa San Pawl – Valletta 2011

Festa San Pawl – Valletta 2011

Kaxxa ta' gheluq l-ispettaklu pirotekniku ta' lejlet il-festa, l-Erbgha 9 ta' Frar 2011 …VIVA SAN PAWL!!!
From:
stepbald
Views:
133

0
ratings
Time:
01:25
More in
Entertainment

Read More

Kurcifiss.wmv

Kurcifiss.wmv

Il-Kurcifiss ta' Pietru Pawl Azzopardi (1848) meqjum fil-Bazilika ta' San Gorg, Rabat, Ghawdex
From:
sardinella1
Views:
259

0
ratings
Time:
02:36
More in
Travel & Events

Read More

Innu lil San Pawl

Innu lil San Pawl

Innu lil San Pawl miktub minn Dun Frans Camilleri fil-5 ta' Settembru 1945 kif kien imdoqq mis-Soċjetà Filarmonica Nazionale 'La Valette' fl-2010
From:
gingerbreadmalta
Views:
7534

17
ratings
Time:
02:5…

Read More

Festa San Pawl – Safi 2010

Festa San Pawl – Safi 2010

Nar tal-Art
From:
stepbald
Views:
180

0
ratings
Time:
00:54
More in
Entertainment

Read More

Marc ta’ filghodu 2010

Marc ta' filghodu 2010

Il-marc ta' filghodu hekk kif wasal fil-Pjazza tal-Parrocca tar-Rabat. Sorprizi u Brijju waqt li l-Banda Konti Ruggieru kienet qed iddoqq l-Innu Marcia San Paolo.
From:
ZRPTalAjkla
Views:
2051

6
ratings
Time:
03:2…

Read More

San Pawl Rabat 2010 – Kaxxa tal-Hadd.

San Pawl Rabat 2010 – Kaxxa tal-Hadd.

Kaxxa.
From:
jamesVSP
Views:
82

0
ratings
Time:
05:42
More in
Entertainment

Read More

San Pawl Rabat 2010 – Il-Hadd filghaxija.

San Pawl Rabat 2010 – Il-Hadd filghaxija.

murtali tal-beraq u kulur.
From:
jamesVSP
Views:
135

0
ratings
Time:
06:37
More in
Entertainment

Read More

San Pawl Rabat 2010 – Il-Hadd

San Pawl Rabat 2010 – Il-Hadd

Kaxxa u murtali tal-beraq.
From:
jamesVSP
Views:
105

0
ratings
Time:
08:17
More in
Entertainment

Read More

Page 7 of 9 1 ... 5 6 7 8 9

Top↑