Festi

Il-programm tal-festi gewwa l-Munxar. Hafna Rabtin ser ikunu qed iqattghu l-gurnata gewwa Ghawdex … Inheggu izjed jattendu … Viva l-Appostlu Missierna San Pawl.

Facebook photo

Viva Kristu Rxoxt.

Glorja … Viva Kristu Rxoxt

Il-Purcissjoni bl-Istatwa ta’ Kristu Rxoxt ghada tohrog mill-Parrocca ta’ San Pawl fl-10am. Tghaddi minn dawn it-toroq: Kullegg, Santa Marija, Sant’ Antnin, Pjazza tal-Parrocca, San Pawl, San Guzepp, Santu Wistin, Saqqajja, Kbira, San Pawl u lura lejn il-Knisja Kolleggjata. Jakkumpanjaw il-purcissjoni l-Fratelli u Personaggi Bibblici waqt li l-Banda Cittadina Konti Ruggieru takkumpanja bil-Valzi tal-Ghid u Marci Brijjuzi. L-Ghid it-Tajjeb lil kulhadd

Facebook photo

Il-Parrocca Rabtija armata ghall-festi tal-Gimgha Mqaddsa.

Facebook photo

Ikomplu l-preparamenti ghal festi kbar li ser jigu ccelebrati gewwa r-Rabat 3 xhur ohra. VSP

Facebook photo

San Pawl fil-Parrocca - 2011Informazzjoni:

Festi 2012:

Festi 2011:

Top↑