Festi

98 sena ilu ġġarrfet il-Koppla tal-Bażilika ta' San Pawl tar-Rabat.Il-koppla ddisinjata minn Gafa' li fuqha, fl-1919 żdiedet qoxra fuq barra u lanterna fuq kollox. Minn ġewwa kien hemm affresk mill-isbaħ tal-artist Giuseppe Cali. Fl-1923 inħass terremot li hezzez diversi binjiet u għamel ħsara fil-Koppla tal-Knisja Parrokkjali u l-imsemmi kampnar li kien fil-faċċata tal-Knisja ta' Ta' Ġieżu. Sena wara, propju fid-29 ta' Novembru 1924 waqt lejl ta' maltemp iġġarrfet il-Koppla bi grazzja li ma seħħet l-ebda mewt pero' b'ammont ta' ħsara fis-soqfa, pitturi u altari tal-knisja. L-istatwa tal-Kunċizzjoni li kienet barra ma soffriet l-ebda hsara ħlief għal xi skald li daħal fiha waqt li mielet ma' wieħed mill-pilastri tal-Knisja. Fi żmien qasir, inbniet il-koppla li naraw illum.Fil-preżent għaddejja l-ħidma sabiex jinbeda l-proċess tar-restawr fuq il-Koppla tal-Bażilika tagħna. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Il-Kumitat tas-Socjeta’ San Pawl Banda Konti Ruggieru jifrah u jawgura hidma sfieqa lill- Kumitat Festi Esterni Corpus Domini u San Pawl u lill-Kumitat taz- Żgħażagħ Rabtin Pawlini. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Il-Kumpless San Pawl flimkien mal-membri kollha juri solidarjetà mal-membri tal-Kumpless tan-Nar San Ġużepp Ħal-Kirkop għall-inċident li ġara llum fil-kamra tan-nar tagħhom. Tinsabu lkoll fit-talb tagħna🙏🏻 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Illejla nżammet l-ewwel seduta tal-Kumitat Festi Esterni mmexxija mill-Arċipriet li fiha nħatru l-karigi għat-tmexxija għas-sentejn li ġejjin.President - Laurence BugejaVici-President - Keith SciclunaSegretarju - Michelle A CallejaAssistent Segretarju - Francesca CamilleriKaxxier - Adriano FarrugiaAssistent Kaxxier - Alain FarrugiaKummissjoni Armar - Franco CamilleriKummissjoni Attivitajiet - Francesca CamilleriKummissjoni Ktieb - Keith SciclunaRappreżentant tal-Kamra tan-Nar - Raymond Borg Membri - Jean Paul Pace, Henry Debattista, Adrian Muscat Meli, Kevin SammutInħeġġu wkoll lill-membri tagħna li jixtiequ jingħaqdu fil-ħidma tal-Kummissjonijiet biex javviċinaw lill-membri tal-Kumitat. Awguri lil kulħadd għal ħidma sfieqa għall-festi għeżież tagħna ta' Corpus Domini u San Pawl. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Fit-3 u l-4 ta' Diċembru... Attività għall-familja kollhaKummissjoni Tfal Rabat MaltaKolleġġjata Bażilika u Proto-Parroċċa ta' San Pawl, Rabat - MaltaTgħid, il-Milied x'kellu merfugħ ghal Leli...jiem ta' ferh jew aktar diżgrazzji, kif kienet dejjem tgħid in-nanna? U dan kollu kien ħolm stramb jew le?!Għalhekk biex tkunu tafu dan kollu ingħaqdu magħna nhar is-Sibt 3 fis-7.00pm u l-Ħadd fit-3.30pm, fis-Sala Dun Karm Lia ir-Rabat (Is-Sala Parrokkjali fuq iz-zuntier), li aċċessibbli għal kulħadd għax mgħammra b'lift.Għall-biljetti (b’Donazzjoni ta’ Eur 5), jinxtraw mill-Uffiċċju Parrokkjali San Pawl Rabat, The Christmas Shop Rabat, mal-bieb jew ibagħtu messaġġ fuq 79702690.Nhar is-Sibt 3 ta’ Diċembru se jkollna wkoll fostna lill-awtur tal-ktieb Ħolm tal-Milied, is-Sur Trevor Zahra, fejn ser ikun qed jiffirma l-istess ktieb, li ser ikun għall-Bejgħ għall-prezz ta' Eur 5.25. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Hekk kif illejla ġiet fi tmiemha l-elezzjoni għall-ħatra ta' Kumitat ġdid, inħabbru li l-membri eletti huma dawn: (f'ordni alfabetika)Borg Raymond, Bugeja Laurence, Calleja Michelle A., Camilleri Francesca, Camilleri Franco, Debattista Henry, Farrugia Adriano, Farrugia Alain, Muscat Meli Adrian, Pace Jean-Paul, Sammut Kevin, u Scicluna Keith. Il-karigi jinħatru fl-ewwel laqgħa tal-Kumitat flimkien mal-W. R. Arċipriet Kan Joseph Mizzi. Nirringrazzjaw lil Kevin N Sammut u Dr Maria Sciriha li kkontestaw ukoll f'din l-elezzjoni. Is-sehem tagħkom u apprezzat. Ringrazzjament ieħor lill-Kummissjoni Elettorali li ħadet ħsieb it-tmexxija f'dawn il-jumejn. Nirringrazzjaw ukoll lill-membri li ħadmu fil-Kumitat uxxenti. Flimkien ħdimna b'armonija sħiħa u minkejja dak kollu li nqala' f'dawn l-aħħar sentejn xorta wasalna għal dak kollu li ħdimna għalih.Awguri lill-membri eletti u flimkien inħarsu għal ħidma sfieqa għas-sentejn li ġejjin.Viva l-Festi tagħna. ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Ian Vassallo Hagi
Ftit ħin ilu vvutajt fl-elezzjoni għal- Kumitat Festi Esterni Corpus Domini u San PawlGrazzi lil kull min joffri ħin bħala voluntier. Mingħajr ix-xogħol tagħkhom ma jkollniex festi, nar, tiżjin u ħafna affarijiet oħra.Grazzi ta’ kollox. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Illum tkompli l-elezzjoni għall-ħatra ta ' Kumitat ġdid bejn id-9.00 ta’ filgħodu u s-2.00 ta’ wara nofsinhar u bejn l-4.00 u s-7.00 ta’ filgħaxijaPostFl-entratura tal-Każin San PawlIn-nominati huma:Borg RaymondBugeja LaurenceCalleja Michelle A.Camilleri FrancescaCamilleri FrancoDebattista HenryFarrugia AdrianoFarrugia AlainMuscat Meli AdrianPace Jean-PaulSammut KevinSammut Kevin N.Scicluna KeithSciriha Dr. MariaIl-Kummissjoni Elettorali ... See MoreSee Less
View on Facebook
Mil-lum tibda l-elezzjoni għall-ħatra ta ' Kumitat ġdidĦinijietIl-Ġimgħa 18 ta’ Novembru 2022 bejn l-4.30 u s-7.30 ta’ filgħaxijaIs-Sibt 19 ta’ Novembru 2022 bejn id-9.00 ta’ filgħodu u s-2.00 ta’ wara nofsinhar bejn l-4.00 u s-7.00 ta’ filgħaxijaPostFl-entratura tas-Sala tal-Każin San PawlIn-nominati huma:Borg RaymondBugeja LaurenceCalleja Michelle A.Camilleri FrancescaCamilleri FrancoDebattista HenryFarrugia AdrianoFarrugia AlainMuscat Meli AdrianPace Jean-PaulSammut KevinSammut Kevin N.Scicluna KeithSciriha Dr. MariaIl-Kummissjoni Elettorali ... See MoreSee Less
View on Facebook
❗ Elezzjoni għall-ħatra ta ' Kumitat ġdid❗ĦinijietIl-Ġimgħa 18 ta’ Novembru 2022 bejn l-4.30 u s-7.30 ta’ filgħaxijaIs-Sibt 19 ta’ Novembru 2022 bejn id-9.00 ta’ filgħodu u s-2.00 ta’ wara nofsinhar bejn l-4.00 u s-7.00 ta’ filgħaxijaPostFl-entratura tas-Sala tal-Każin San PawlIn-nominati huma:Borg RaymondBugeja LaurenceCalleja Michelle A.Camilleri FrancescaCamilleri FrancoDebattista HenryFarrugia AdrianoFarrugia AlainMuscat Meli AdrianPace Jean-PaulSammut KevinSammut Kevin N.Scicluna KeithSciriha Dr. MariaInfakkru li biex il-membri ikunu eliġibbli għall-vot, iridu jkunu rregolarizzaw il-menswalità tagħhom sal-2022. Il-parteċipazzjoni tagħhkom hija ferm importanti u apprezzata.Il-Kummissjoni Elettorali ... See MoreSee Less
View on Facebook
San Pawl fil-Parrocca - 2011

Informazzjoni:

One Comment

  1. richard galea

    interessanti
    Viva San Pawl

Comments are closed