Festi

Illejla jingħata bidu għall-ewwel edizzjoni ta' Rabat Sacrum mtellgħa mill- Kunsill Lokali Rabat Malta . Aħna se nkunu qed nagħtu s-sehem tagħna permezz ta' armar fil-Pjazza tal-Parroċċa u Triq San Pawl.Fuq iz-Zuntier se jkollna wirjiet relatati mal-Festi Prinċipali u Titulari tar-Rabat flimkien mas-Soċjetá San Pawl Banda Konti Ruġġieru, iż-Żgħażagħ Rabtin Pawlini u l-Kumpless tan-Nar San Pawl AD 1990 - Rabat, Malta.Se jkollna wkoll bejgħ ta' Ikel tradizzjonali Malti waqt li ż-żgħażagħ se jkollhom bejgħ ta' ħelu Malti.Għalhekk ejjew zuruna fuq iz-Zuntier tal-Parroċċa waqt Rabat Sacrum, illejla mis-6.30pm 'il quddiem u għada l-Ħadd mid-9am 'il quddiem. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Illejla mis-6.30pm u għada mid-9am 'il quddiem fir-RabatRabat Sacrum ... See MoreSee Less
View on Facebook
Insellmu l-memorja ta' Kevin Galea, żagħżugħ Rabti bħalna, liema telfa tnessi d-differenzi żgħar ta' bejnietna u ġġiegħelna napprezzaw lil dawk ta' madwarna. Kondoljanzi sinċiera lill-martu, bintu u l-familja Galea, kif ukoll lill-komunità Ġużeppina fir-Rabat.✝️ Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta' dejjemB'Sobgħa kbira titħabbar il-mewt ta' wieħed mill-uffiċjali Kevin Galea. Kevin kien membru attiv fi ħdan l-Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina serva f'diversi karigi. Kellu għal qalbu lil San Ġużepp u l-komunita' Ġużeppina tar-Rabat, tista tgħid jgħin u jgħati l-għajnuna f'kull fejn ikun hemm bżonn. It-Tbissima u l-ħeġġa tiegħek ser ikunu dejjem quddiem għajnejna. Ir-Rettur, Direttur Spiritwali, l-Uffiċjali u l-membri kollha jixtiequ jwasslu l-faraġ, l-kuraġġ u l-kondoljanzi lil martu Bernice, Bintu Ella, Missieru Felix, Ommu Joan, Ħuħ Robert, l-familja u l-ħbieb kollha tiegħu.San Ġużepp zgur qiegħed jistenniek fil-bieb tal-ġenna sabiex iwasslek quddiem Alla l-għoli.✝️Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta' dejjem🙏Fil-mewt tagħna ieqaf magħnaO missier l-aktar ħanin. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Żuruna waqt l-attività Rabat Sacrum f'dan it-tmiem il-ġimgħa ... See MoreSee Less
View on Facebook
Għada l-Ħamis, 21 ta' Settembru ser infakkru l-297 sena minn meta t-tempju tagħna ġie kkonsagrata lil Alla.Fil-5.30pm ikun hemm it-talba tar-Rużarju u fis-6.00pm Quddiesa kantata bl-għasar.Inħeġġukom biex tattendu ħalli bħala komunità waħda niżżu ħajr lil Alla flimkien.Nhar il-Ħamis li ġej, 21 ta' Settembru ser infakkru l-297 sena minn meta t-tempju tagħna ġie kkonsagrata lil Alla.Fil-5.30pm ikun hemm it-talba tar-Rużarju u fis-6.00pm Quddiesa kantata bl-għasar.Inħeġġukom biex tattendu ħalli bħala komunità waħda niżżu ħajr lil Alla flimkien. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Rabat SacrumIs-Sibt u l-Ħadd li ġej fir-RabatAħna se nkunu qed nipparteċipaw b'diversi attrazzjonijiet relatati mal-festi tagħna bħalma hu xogħol fuq l-armar, logħob tan-nar, ħidma ta' liedna, is-sehem tal-Banda Konti Ruġġieru u anke l-famuża InfjorataSe jkollna wkoll diversi stands fejn inservu l-ikel tradizzjonali Malti li aħna tant magħrufa għalih.Għalhekk ejjew zuruna fuq iz-Zuntier tal-Parroċċa nhar is-Sibt 23 u l-Ħadd 24 ta' Settembru waqt Rabat SacrumKunsill Lokali Rabat MaltaKolleġġjata Bażilika u Proto-Parroċċa ta' San Pawl, Rabat - Malta Żgħażagħ Rabtin PawliniKumpless tan-Nar San Pawl AD 1990 - Rabat, MaltaSoċjetá San Pawl Banda Konti Ruġġieru ... See MoreSee Less
View on Facebook
Nhar is-Sibt li ġej fir-Rabat fost il-ħafna attrazzjonijiet waqt l-attività Rabat SacrumL-Attivita ta' Rabat Sacrum ser tiġi fi tmiema b'Kunċert kbir mil-Banda tal-Puluzija. Kunċert mil-aqwa li qed jipreparaw il-banda tal-Puluzija għar-Rabat Sacrum is-Sibt 23 ta' Settembru f' 22.30 - Zuntier Basilika San Pawl. Police Force Band in Concert. Rabat Sacrum 23rd Septembet at 22.30 - St.Paul's Basilica Parvis. (Seats Available - on a first come first served basis) Ixxerja dan il-post jekk joġbgħokPlease share this post ... See MoreSee Less
View on Facebook
Platter🧀, Pizza🍕 and Wine Night🍷Nhar il-Ġimgħa 13 t'Ottubru fuq iz-Zuntier tal-ParroċċaIngħaqdu magħna f'din l-attività b'risq il-festi tagħna, festi speċjali għas-sena 2024Bookings miftuħin fuq 99835596 jew 98112109 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Rabat SacrumGħax minn hawn beda kolloxIngħaqdu magħna nhar is-Sibt 23 u l-Ħadd 24 ta' Settembru biex flimkien napprezzaw dak kollu li joffri r-raħal għażiż tagħna.Attivita' mtellgħa mill-Kunsill Lokali Rabat Malta u li aħna se nkunu qed nipparteċipaw fiha.One of the places which will be open to the general public during the Rabat Sacrum Event is St. Paul's Grotto. St. Paul's Grotto is the place where the Apostle Paul is said to have been kept during his three month stay in Malta. This place is very significant to the Island but more so to Rabat as it is the cradle of Christianity on our Island. In the last years it has been visited by the last three Popes during the various Papal visits to the Island. A must see if you join us for this event. ... See MoreSee Less
View on Facebook
San Pawl fil-Parrocca - 2011

Informazzjoni:

One Comment

  1. richard galea

    interessanti
    Viva San Pawl

Comments are closed