Festi

Translazzjoni.

Translazzjoni.

Geplaatst door Corpus u San Pawl op Zaterdag 30 juni 2018

Wara l-ispettakli meraviljuzi tal-bierah mill-membri tal-Kumpless Tan-Nar San Pawl Rabat Malta AD 1990 u z-Zghazagh Rabtin Pawlini waqt il-marc tat-tielet tridu, issa ninsabu fil-qofol tal-festa titulari ta’ San Pawl fir-Rabat.

Illejla fis-7.00pm tibda Translazzjoni Solenni tar-Relikwija tal-Appostlu Missierna San Pawl immexxija mill-E.T. Mons Alessandro D’Errico, Nunzju Appostoliku għal Malta mill-Parroċċa għall-Knisja ta’ San Franġisk.

Il-Purċissjoni tgħaddi minn dawn it-toroq: Pjazza tal-Parroċċa, Sant’ Antnin, Santa Marija, Konti Ruġġieru, Ġorġ Borg Olivier, San Franġisk, l-Isptar, Kbira, San Pawl u lura għall-Pjazza tal-Parroċċa. Fil-Knisja jsir Għasar Solenni, Salve Regina, Ċelebrazzjoni Ewkaristika u Barka Sagramentali.
Ħruq ta’ salut, kaxxa Spanjola, murtali u murtaletti jakkumpanjaw it-Translazzjoni.

Fid-9.00pm il-Banda Konti Ruġġieru tallegra dawn t-toroq: Cosmana Navarra, San Frangisk, l-Isptar, il-Kbira, San Pawl u l-Pjazza tal-Parroċċa waqt li takkumpanja l-istatwa tal-Appostlu Missierna San Pawl u tassisti għat-tlugħ tal-Istatwa taħt l-Ark fil-Pjazza tal-Parroċċa.

10.00pm
Ħruq ta’ murtali tal-beraq u tal-kulur.

12.00am
Ħruq ta’ logħob tan-nar tal-art fuq iz-Zuntier tal-Parroċċa.

Facebook photo

https://www.facebook.com/videomediterraneo/videos/2123334777695919/
Segwu l-Hrug tal-Purcissjoni ta’ shabna Pawlini gewwa Palazzolo Acreide.

Buona festa a tutti i Palazzolesi.

Viva San Paolo.

Facebook photo

Il-Ħamis 28 ta’ Ġunju 2018
It-Tieni Jum tat-Tridu – Jum ir-Reliġjużi Rġiel u Nisa

8am u 12pm Ħruq ta’ murtali u murtaletti.

5.30pm Translazzjoni mis-Santwarju tal-Grotta ta’ San Pawl bir-Relikwi ta’ San Pietru u San Pawl, sal-Katidral ta’ San Pawl fl-Imdina mmexxija mill-E.T. Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna flimkien mal-Kapitlu tal-Katidral.

6.00pm Quddiesa Kantata u Konċelebrata bl-Għasar immexxija mill-W.R. Dun Mark Sultana. Wara tingħad il-Kurunella, jitkanta l-Innu tat-Tridu u ssir Ċelebrazzjoni Ewkaristika u Barka Sagramentali.

8.00pm Ħruq ta’ murtali u murtaletti u kaxxa infernali.

9.00pm Marċ mill-Banda Konti Ruġġieru minn dawn it-toroq: San Publju, Ġorġ Borg Olivier, Konti Ruġġieru, Kulleġġ, Ferris, Kola Xara, Santa Marija, Sant’ Antnin, u l-Pjazza tal-Parroċċa. Fil-Pjazza tal-Parroċċa titella’ l-istatwa tal-Konti Ruġġieru fuq il-Palk u wara jkompli l-marċ tul Triq San Pawl u Triq il-Kbira sal-Każin San Pawl fost il-briju u l-kant tal-innijiet mir-Rabtin Pawlini.

Facebook photo

Illum l-Erbgħa 27 ta’ Ġunju 2018

L-Ewwel Jum tat-Tridu – Jum il-Fratellanzi tal-Parroċċa

8am u 12pm
Ħruq ta’ murtali u murtaletti.

6.00pm
Quddiesa Kantata u Konċelebrata bl-Għasar immexxija mill-W.R. Dun Mark Sultana. Mistiedna l-Fratellanzi kollha tal-Parrocca.

Wara tingħad il-Kurunella, jitkanta l-Innu tat-Tridu u ssir Ċelebrazzjoni Ewkaristika u Barka Sagramentali.

8.00pm
Ħruq ta’ murtali u murtaletti u kaxxa infernali.

8.30pm
Serata Pawlina fuq iz-Zuntier tal-Parroċċa.

Facebook photo

It-tfal jifirhu ma’ Missierna San Pawl.

It-tfal jifirhu ma’ Missierna San Pawl.

Geplaatst door Corpus u San Pawl op Dinsdag 26 juni 2018

San Pawl tat-tfal.

San Pawl tat-tfal.

Geplaatst door Corpus u San Pawl op Dinsdag 26 juni 2018

Illum it-Tlieta 26 ta’ Gunju hu Jum it-Tfal. Fis-6pm Quddiesa ccelebrata mill-Arcipriet u oraganizzata mill-Kummissjoni Tfal Rabat Malta. Janima l-Grupp Tiberija Familja Rabat.

Fl-ahhar tal-Quddiesa tigi mbierka l-Istatwa ta’ San Pawl tat-Tfal u mniedi ktieb ghat-Tfal dwar il-Hajja ta’ San Pawl miktub mis-Sur Andrew Borg u li l-istampar tieghu gie gentilment imhallas mis-Sinjuri Paul u Angela Borg tal-Amerka. Sal-Festa ser jinbiegh ghall-prezz specjali ta’ €3.50c biss.

Wara ssir Mixja ta’ Ferh ghat-tfal bl-Istatwa ta’ San Pawl tat-Tfal akkumpanjat mis-Soċjetá San Pawl Banda Konti Ruġġieru sal-Kazin San Pawl fejn isirilhom festin.

Facebook photo

Programm tal-festa Titulari tal-Martirju Glorjuz tal-Appostlu Missierna San Pawl iccelebrata fil-Knisja Appostolika, Matrici, Kolleggjata u Proto-Parrokkjali ta’ San Pawl fir-Rabat, Malta.

Facebook photo

San Pawl fil-Parrocca - 2011Informazzjoni:

Festi 2012:

Festi 2011:

Top↑