Festi

Għal sena oħra se jkollna l-Figolli maħduma mill-voluntiera tagħna b'risq il-festi tagħna.1 għal donazzjoni ta' €7.506 jew iktar għal donazzjoni ta' €7 -il waħda.Ordnijiet miftuħin u jistgħu jibdew jinġabru mill-weekend li ġej. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Segwu l-paġna Żgħażagħ Rabtin Pawlini għall-ordnijiet tal-Qagħaq tal-AppostliIl-Qagħaq tal-Appostli jistgħu jinġabru il-Ħamis 15th 9:30pm-10:30pm u l-Ġimgħa 16th bejn 7pm-8pm. ... See MoreSee Less
View on Facebook
✝️Ras ir-Randan fil-Parroċċa tagħna✝️Filgħodu Quddiesa fis-7am u fit-8am. Adorazzjoni fit-8.30amFilgħaxija: Fl-4.30pm: Pellegrinaġġ għat-Tfal taċ-Ċentri tad-Duttrina u tal-Museum, mill-Knisja ta' San Katald sal-Bażilika, u wara jkun hemm Quddiesa għat-Tfal. F'din il-Quddiesa jitqassam il-karus tal-imħabba lit-tfal kollha u li dan jinġabar nhar Ħamis ix-Xirka fil-Quddiesa għat-Tfal fl-4.30pm.Fil-5.30pm: Issir il-Via Sagra.Fis-6pm: Quddiesa solenni bis-sehem tal-Fratellanza tad-Duluri u tal-Kor Bażilika San Pawl.Fil-Quddies kollu jsir it-tqegħid tal-irmied fuq rasna bħala att ta' umiltà u konverżjoni. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Illejla ninġabru fil-Bażilika għall-Quddiesa fis-6pm, animata mill-Kor Bażilika San Pawl u wara jsir id-dħul tal-Vara Titulari lura fin-niċċa biex b'hekk nagħlqu l-ewwel parti taċ-ċelebrazzjonijiet sbieħ li kellna fl-okkażjoni tal-250 sena mill-wasla tal-Vara Titulari fostna.Inħeġġukom biex tattendu.Viva San Pawl 🔥🐍 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Mill-kunċert SALVE PATER PAULE mill-Banda Konti Ruġġieru ... See MoreSee Less
View on Facebook
"Meta ħlisna mil-għarqa, sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta" - (Atti 28, 6)10 ta' Frar - Solennità u Festa Kmandata tan-Nawfraġju ta' San Pawl, li bih isem gżiritna hu mniżżel fl-akbar ktieb, l-Iskrittura Mqaddsa.Minn hawn beda kollox għall-pajjiżnaViva San Pawl - Il-Patrun tar-Rabat u ta' Malta Pawlina ... See MoreSee Less
View on Facebook
Lejn is-Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San PawlIbqa' magħna, biex tmexxi lil ġensna,Ibqa' magħna, dil-ġżira ssejjaħlek,Ibqa' magħna, ibqa' magħna ntennulek,La titlaqx 'il din l-art!Il-Quddies fil-Bażilika jkun kif ġej:Illejla l-Ġimgħa 9 ta' Frar: 4.30pm u fis-6pmGħada s-Sibt 10 ta' Frar: 6am, 7.30am, 9am, 10.30am, 12pm u 6pm li tkun Kantata. Għada s-Sibt 10 ta' Frar fis-7.30pm jsir il-Kunċert mill-Banda Konti Ruġġieru fil-BażilikaKolleġġjata Bażilika u Proto-Parroċċa ta' San Pawl, Rabat - MaltaSoċjetá San Pawl Banda Konti RuġġieruŻgħażagħ Rabtin PawliniKumpless tan-Nar San Pawl AD 1990 - Rabat, Malta ... See MoreSee Less
View on Facebook
Velja ta' talb - 250 sena mill-wasla tal-istatwa ta' San Pawl u tħejjija għall-festa tan-Nawfraġju ta' San Pawl. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Ingħaqdu magħna għall-VELJA TA' TALB B'TEMA PAWLINA, illejla wara l-Quddiesa tas-6pm fil-Bażilika tagħna ta' San Pawl.Din qed issir fl-okkażjoni tal-250 sena mill-wasla tal-Vara Titulari ta' San Pawl fostna u bi tħejjija għall-Festa tan-Nawfraġju ta' San Pawl f'Malta.KULĦADD MISTIEDEN ... See MoreSee Less
View on Facebook
Awguri lis-Soċjetá San Pawl Banda Konti Ruġġieru għall-ħatra ta' kumitat ġdid għas-sentejn li ġejjin. Inħarsu 'l quddiem għal iktar ħidma konġunta b' risq il-Festi Prinċipali u Titulari tar-Rabat. ... See MoreSee Less
View on Facebook
San Pawl fil-Parrocca - 2011

Informazzjoni:

One Comment

  1. richard galea

    interessanti
    Viva San Pawl

Comments are closed