Festi

Marija Omm tas-Saħħa... F'dan it-tmiem il-ġimgħa qed tiġi ċċelebrata ll-Festa tal-Madonna tas-Saħħa fil-Knisja ta' San Frangisk, ir-Rabat Malta. Nhar il-Hadd ikun jum il-festa devota (Ritratt ta' John Farrugia)Knisja San Frangisk, Santwarju Madonna tas-Sahha, Rabat Malta ... See MoreSee Less
View on Facebook
Nawguraw u nitolbu llum għall-Arċipriet f'jum għeluq sninu! Ad multos annos Arċipriet! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Il-Banda Ċittadina u Popolari Konti Ruġġieru tar-Rabat bħalissa fil-Pjazza tal-Parroċċa ... See MoreSee Less
View on Facebook
Illejla fil-Pjazza tal-Parroċċa fis-7pm. Il-Banda Ċittadina u Popolari Konti Ruġġieru tar-Rabat tiftaħ il-programm tal-lejla. Inħeġġu lir-Rabtin biex ninġabru flimkien mal-banda tar-Rabat. ... See MoreSee Less
View on Facebook
B'dedika u tislima lis-Sur Laurence Cefai ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Michelle A Calleja
Insellmulek Lolo.... grazzi ta' kollox ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Kumitat Festi Esterni Corpus Domini u San Pawl
Kumitat Festi Esterni Corpus Domini u San Pawl's cover photo ... See MoreSee Less
View on Facebook
B'niket nħabbru l-mewt ta’ Lawrence Cefai magħruf minna lkoll bħala Lolo. Is-Sur Cefai niftakruh lkoll fil-maħżen tal-Arċikonfraternita tas-Sagrament fejn ħuh Dun Karm kien għal żmien twil Prokuratur. Kien ewlieni biex rawwem fina mħabba u attenzjoni għall- armar tal-festi ta’ gewwa. Is-Sur Cefai serva wkoll fil-kumitat tal-Każin San Pawl kif ukoll kien membru tal-Kumitat tal-Kolleġġjata, li tħabat biex il-knisja tagħna ssir Kolleġġjata. Il-Mulej jagħtih il-mistrieħ ta’ dejjem. Il-funeral tiegħu se jsir għada t-Tlieta fl-4pm fil-Bażilika ta' San Pawl. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Illum hi l-festa ta' San Mikiel. Fil-Bażilika tagħna nsibu statwa tal-injam mahduma minn Ignazio Portelli fl-1735 li tinsab fi-Sagristija. Din hi propjetà tal-Fratellanza mwaqqfa fl-istess Knisja fl-1695. Din il-fratellanza ghandha wkoll kapella/kripta taħt il-kennierja ta' San Pawl, kif ukoll l-altar fil-Korsija bil-pittura ta' Mattia Preti ... See MoreSee Less
View on Facebook
Il-Banda Konti Ruġġieru ser tkun qed tieħu sehem f'dan il-festival bi Programm Mużikali li ser jittella nhar is-Sibt 9 ta'Ottubru fis-7.00pm ġewwa l-Pjazza tal-Parroċċa. ... See MoreSee Less
View on Facebook
San Pawl fil-Parrocca - 2011

Informazzjoni:

One Comment

  1. richard galea

    interessanti
    Viva San Pawl

Comments are closed