Festi

Illejla, waqt laqgħa ġenerali għal membri, ġie xolt il-kumitat li ħadem matul dawn l-aħħar sentejn biex ittellgħu festi kbar inkluż dawk li matulhom fakkarna bi kbir l-1950 Sena mill-martirju ta’ San Pawl. Matul il-laqgħa saret minuta silenzju u talba b’rispett lejn Salvu Giordmaina li ħalliena llum stess. In-nomini għal kumitat ġdid għas-sentejn li ġejjin ser ikunu qed jintlaqgħu sa nhar il-Ħadd li ġej għat-13 il-membru fil-kumitat. L-elezzjoni f’każ li jkun hemm iżjed min tletax il-nomina ssir nhar il-Ħadd 30 ta’ Settembru. Grazzi lil dawk kollha, fil-kumitat u barra, li ħadmu f’ dawn l-aħħar sentejn u nawguraw li jkollna tim sabiħ ieħor għas-sentejn li ġejjin. Viva San Pawl.

Illejla saret l-aħħar seduta tal-kumitat qabel għada tissejjaħ is-seduta ġenerali li matulha jiġi xolt il-kumitat li ħadem tul l-aħħar sentejn u tinħatar il-kummissjoni elettorali biex jintgħażel il-kumitat li jmiss. Inħeġġu lill-membri kollha jattendu għal laqgħa ġewwa l-Kazin San Pawl u jipparteċipaw fil-ħatra tal-kumitat għas-sentejn li ġejjin. Nirringrazzjaw lil dawk kollha li ħadmu matul l-aħħar sentejn u nħeġġu lil kulħadd ikompli b’ħidmietu għal festi tagħna r-Rabtin.

Facebook photo

Ibbukjaw il-postijiet taghkom.

Facebook photo

Insellmu lil shabna Pawlini Safin u nawgurawlhom festa mill-isbah li taghmel gieh lill-Appostlu Missierna San Pawl.

Il-festa t-tajba.

Facebook photo

Translazzjoni.

Translazzjoni.

Geplaatst door Corpus u San Pawl op Zaterdag 30 juni 2018

Wara l-ispettakli meraviljuzi tal-bierah mill-membri tal-Kumpless Tan-Nar San Pawl Rabat Malta AD 1990 u z-Zghazagh Rabtin Pawlini waqt il-marc tat-tielet tridu, issa ninsabu fil-qofol tal-festa titulari ta’ San Pawl fir-Rabat.

Illejla fis-7.00pm tibda Translazzjoni Solenni tar-Relikwija tal-Appostlu Missierna San Pawl immexxija mill-E.T. Mons Alessandro D’Errico, Nunzju Appostoliku għal Malta mill-Parroċċa għall-Knisja ta’ San Franġisk.

Il-Purċissjoni tgħaddi minn dawn it-toroq: Pjazza tal-Parroċċa, Sant’ Antnin, Santa Marija, Konti Ruġġieru, Ġorġ Borg Olivier, San Franġisk, l-Isptar, Kbira, San Pawl u lura għall-Pjazza tal-Parroċċa. Fil-Knisja jsir Għasar Solenni, Salve Regina, Ċelebrazzjoni Ewkaristika u Barka Sagramentali.
Ħruq ta’ salut, kaxxa Spanjola, murtali u murtaletti jakkumpanjaw it-Translazzjoni.

Fid-9.00pm il-Banda Konti Ruġġieru tallegra dawn t-toroq: Cosmana Navarra, San Frangisk, l-Isptar, il-Kbira, San Pawl u l-Pjazza tal-Parroċċa waqt li takkumpanja l-istatwa tal-Appostlu Missierna San Pawl u tassisti għat-tlugħ tal-Istatwa taħt l-Ark fil-Pjazza tal-Parroċċa.

10.00pm
Ħruq ta’ murtali tal-beraq u tal-kulur.

12.00am
Ħruq ta’ logħob tan-nar tal-art fuq iz-Zuntier tal-Parroċċa.

Facebook photo

San Pawl fil-Parrocca - 2011Informazzjoni:

Festi 2012:

Festi 2011:

Top↑