Festi

Akkwista l-𝑴𝒆𝒎𝒐𝒓𝒂𝒃𝒊𝒍𝒋𝒂 𝑷𝒂𝒘𝒍𝒊𝒏𝒂 fl-okkażjoni tal-𝟐𝟓𝟎 𝐚𝐧𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐣𝐮 tal-wasla tal-Vara Titulari ta' Missierna San Pawl fostna.Kartolina b'qies ta' 30ċm b'21ċm li tinkludi kopja tal-pittura oriġinali tal-Vara Titulari u l-faċċata tal-Bażilika tar-Rabat.Irriserva l-kopja tiegħek ma' Keith Scicluna fuq 79306359 jew ma' xi membru tal-Kumitat Festi Esterni.𝑽𝒊𝒗𝒂 𝑺𝒂𝒏 𝑷𝒂𝒘𝒍 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Bħal-lum 99 sena ilu ġġarrfet il-Koppla tal-Bażilika ta' San Pawl tar-Rabat. Il-koppla ddisinjata minn Gafa' li fuqha, fl-1919 żdiedet qoxra fuq barra u lanterna fuq kollox. Minn ġewwa kien hemm affresk mill-isbaħ tal-artist Giuseppe Cali. Fl-1923 inħass terremot li hezzez diversi binjiet u għamel ħsara fil-Koppla tal-Knisja Parrokkjali u l-imsemmi kampnar li kien fil-faċċata tal-Knisja ta' Ta' Ġieżu. Sena wara, propju fid-29 ta' Novembru 1924 waqt lejl ta' maltemp iġġarrfet il-Koppla bi grazzja li ma seħħet l-ebda mewt pero' b'ammont ta' ħsara fis-soqfa, pitturi u altari tal-knisja. L-istatwa tal-Kunċizzjoni li kienet barra ma soffriet l-ebda hsara ħlief għal xi skald li daħal fiha waqt li mielet ma' wieħed mill-pilastri tal-Knisja. Fi żmien qasir, inbniet il-koppla li naraw illum.Is-sena d-dieħla nfakkru ċ-ċentinarju minn din il-grazzja li ma weġġa ħadd, hekk kif meqjusa sa minn dakinhar, li l-poplu Rabti għex matul dak il-lejl. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Insellmu l-memorja tas-Sur Publius Debattista li għadda għall-ħajja ta' dejjem aktar kmieni llum. Kondoljanzi lil ibnu Henry membru tal-Kumitat Festi Esterni, u l-familja Debattista f'dan il-mument diffiċli.✝️ Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta' dejjem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Żgħażagħ Rabtin PawliniHo Ho Ho Santa will be back in town soon 🎅🏻🔔🚨Deliveries will take place from 6 pm onwards 🚨 Fill in the below google form to book your delivery. Info regarding routes can be found on the google form:forms.gle/CQX7fYjbxac37TcW6 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Ninsabu miftuħinInfakkru li kull nhar ta' Ġimgħa u Sibt, il-Maħżen ta' San Pawl ikun miftuħ għall-bejgħ ta' ikel tradizzjonali bħal sfineġ, torti, u qassatat. Bħalissa għandna wkoll varjetà ta' ħelu għal dan iż-żmien, fosthom pasti tal-frott, tat-tamal, qaghaq tal-għasel, pastini tal-lewż u taċ-ċirasa fost oħrajn.Il-Maħżen ikun miftuħ mill-4.30pm 'il quddiem fuq iz-Zuntier tal-Parroċċa. ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Kumitat Festi Esterni Corpus Domini u San Pawl
Kumitat Festi Esterni Corpus Domini u San Pawl's cover photo ... See MoreSee Less
View on Facebook
Akkwista l-𝑴𝒆𝒎𝒐𝒓𝒂𝒃𝒊𝒍𝒋𝒂 𝑷𝒂𝒘𝒍𝒊𝒏𝒂 fl-okkażjoni tal-𝟐𝟓𝟎 𝐚𝐧𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐣𝐮 tal-wasla tal-Vara Titulari ta' Missierna San Pawl fostna.Kartolina b'qies ta' 30ċm b'21ċm li tinkludi kopja tal-pittura oriġinali tal-Vara Titulari u l-faċċata tal-Bażilika tar-Rabat.Irriserva l-kopja tiegħek ma' Keith Scicluna fuq 79306359 jew ma' xi membru tal-Kumitat Festi Esterni.𝑽𝒊𝒗𝒂 𝑺𝒂𝒏 𝑷𝒂𝒘𝒍 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Programm tal-Festi speċjali fl-okkażjoni tal-250 sena anniversarju mill-wasla tal-Vara Titulari tal-Appostlu Missierna San Pawl fir-RabatViva San PawlL-għodwa t-tajba lil kulħadd.Matul is-sena 2024 il-Parroċċa tagħna għandha anniversarju importanti fejn ser tfakkar il-250 sena mill-wasla tal-Vara Titulari ta’ San Pawl, il-Paturn tar-Rabat maħduma fl-injam minn Giovanni Caruana fl-1774.Għalhekk bħala bidu għal dan l-anniversarju, matul ix-xhur ta’ Jannar u Frar ser isiru għadd ta’ funzjonijiet biex ifakkru dan l-anniversarju. Illum, propju xahrejn qabel il-bidu ta' dawn il-festi, qed inniedu l-Programm bil-qofol tiegħu jkun Pellegrinaġġ bil-Vara Titulari mat-toroq tar-Rabat nhar il-Ħadd 28 ta’ Jannar 2024 fid-9am.Filwaqt li nħeġġukom biex iżżommu dawn id-dati liberi, ninfurmawkom li programm aktar dettaljat jiġi ppubblikat aktar ‘il quddiem. Grazzi. Viva San Pawl. ... See MoreSee Less
View on Facebook
250 𝓼𝓮𝓷𝓪 𝓯𝓸𝓼𝓽𝓷𝓪𝟏𝟕𝟕𝟒 - 𝟐𝟎𝟐𝟒 Is-sena 2024 se tkun sena speċjali għalina r-Rabtin Pawlini hekk kif matulha se nfakkru l-250 sena mill-wasla tal-Vara Titulari ta' San Pawl fostna, maħduma fl-injam minn Giovanni Caruana fl-1774.Il-Kumitat Festi Esterni Corpus Domini u San Pawl ħejja dan il-logo bi preparazzjoni għall-festi speċjali li se jitħabbru fil-jiem li ġejjin.Ibqgħu segwu l-paġni tagħna għal iktar dettalji.Viva San PawlKolleġġjata Bażilika u Proto-Parroċċa ta' San Pawl, Rabat - MaltaSoċjetá San Pawl Banda Konti RuġġieruŻgħażagħ Rabtin PawliniKumpless tan-Nar San Pawl AD 1990 - Rabat, Malta ... See MoreSee Less
View on Facebook
San Pawl fil-Parrocca - 2011

Informazzjoni:

One Comment

  1. richard galea

    interessanti
    Viva San Pawl

Comments are closed