Archive for Filmati

Il-Grotta ta’ San Pawl – Ir-Rabat Malta.wmv

Il-Grotta ta' San Pawl – Ir-Rabat Malta.wmv

Progett li hdimt jien ghal xoghol fl-Universita' fil-kors tal-Edukazzjoni dwar il-Grotta ta' San Pawl bhala Fdalijiet ta' Zmien ir-Rumani – Suggett – History Form 1
From:
pawlini
Views:
140…

Read More

Festa 2011

Festa 2011

Il-Programm tal-festi f' gieh l-Ewkaristija Mqaddsa u l-Martirju tal-Appostlu Missierna San Pawl fir-Rabat ta' Malta ghas-sena 2011.
From:
ZRPTalAjkla
Views:
704

2
ratings
Time:
02:28
More in
Travel & Events

Read More

Festa San Pawl – Valletta 2011

Festa San Pawl – Valletta 2011

Kaxxa ta' gheluq l-ispettaklu pirotekniku ta' lejlet il-festa, l-Erbgha 9 ta' Frar 2011 …VIVA SAN PAWL!!!
From:
stepbald
Views:
133

0
ratings
Time:
01:25
More in
Entertainment

Read More

Kurcifiss.wmv

Kurcifiss.wmv

Il-Kurcifiss ta' Pietru Pawl Azzopardi (1848) meqjum fil-Bazilika ta' San Gorg, Rabat, Ghawdex
From:
sardinella1
Views:
259

0
ratings
Time:
02:36
More in
Travel & Events

Read More

Innu lil San Pawl

Innu lil San Pawl

Innu lil San Pawl miktub minn Dun Frans Camilleri fil-5 ta' Settembru 1945 kif kien imdoqq mis-Soċjetà Filarmonica Nazionale 'La Valette' fl-2010
From:
gingerbreadmalta
Views:
7534

17
ratings
Time:
02:5…

Read More

Festa San Pawl – Safi 2010

Festa San Pawl – Safi 2010

Nar tal-Art
From:
stepbald
Views:
180

0
ratings
Time:
00:54
More in
Entertainment

Read More

Marc ta’ filghodu 2010

Marc ta' filghodu 2010

Il-marc ta' filghodu hekk kif wasal fil-Pjazza tal-Parrocca tar-Rabat. Sorprizi u Brijju waqt li l-Banda Konti Ruggieru kienet qed iddoqq l-Innu Marcia San Paolo.
From:
ZRPTalAjkla
Views:
2051

6
ratings
Time:
03:2…

Read More

San Pawl Rabat 2010 – Kaxxa tal-Hadd.

San Pawl Rabat 2010 – Kaxxa tal-Hadd.

Kaxxa.
From:
jamesVSP
Views:
82

0
ratings
Time:
05:42
More in
Entertainment

Read More

San Pawl Rabat 2010 – Il-Hadd filghaxija.

San Pawl Rabat 2010 – Il-Hadd filghaxija.

murtali tal-beraq u kulur.
From:
jamesVSP
Views:
135

0
ratings
Time:
06:37
More in
Entertainment

Read More

San Pawl Rabat 2010 – Il-Hadd

San Pawl Rabat 2010 – Il-Hadd

Kaxxa u murtali tal-beraq.
From:
jamesVSP
Views:
105

0
ratings
Time:
08:17
More in
Entertainment

Read More

Page 2 of 4 1 2 3 4

Top↑