Il-Festi Tagħna 2010 – Għadd Nru 34

Ħsieb: “Ishru, żommu sħiħ fil-fidi, kunuy qalbiena, saħħu ruħkom ilkoll. Ħa jsir kollox fostkom bl-imħabba” (16 Kor 13:14)

  • Messaġġi mill-President u l-Arċipriet, Editorjal
  • Address of His Holiness Benedict XVI
  • 20 Sena mill-ewwel Źjara tal-Mexxejj Universali fir-Rabat
  • Il-Miraklu tan-Nawfraġju
  • …..

Il-Festi Tagħna 2009 – Għadd Nru 33

Comments are closed.