Il-Festi Tagħna 2009 – Għadd Nru 33

Ħsieb: “Il-predikazzjoni tas-Salib hija bluha għal dawk li jintilfu; imma għal dawk li jsalvaw, għalina, hi l-qawwa ta’ Alla” (1 Kor 1:18)

  • Kumitat Festi Esterni
  • Messaġġi mill-President u l-Arċipriet, Editorjal
  • Ritratti ta’ Ċelebrazzjonijiet fl-okkazjoni tas-Sena Pawlina
  • Programm tal-Festa Prinċipali u Solenni tal-Ġisem u d-demm tal-Mulej 2009
  • Programm tal-Festa tal-Martirju tal-Appostlu Missierna San Pawl
  • …..

Għadd Nru 32 Il-Festi Tagħna 2008

Comments are closed.