Il-Festi Tagħna 2008 – Għadd Nru 32

Ħsieb: “Jiena Lhudi imwieled f’Tarsu taċ-Ċiliċja…” (Atti 22) “Twelidt fil-poplu ta’ Israel,mit-tribu ta’ Benjamin….” (Filippin 3)

  • Messaġġi mill-President u l-Arċipriet, Editorjal
  • Mill-Bażilika ta’ San Paolo Fuori Le Mure
  • Appell Speċjali għas-Sena Pawlina
  • Kumitat Festi Ċentinarji Pawlini
  • Programm tal-Festa Prinċipali u Solenni tal-Ġisem u d-demm tal-Mulej 2008
  • Programm tal-Festa tal-Martirju tal-Appostlu Missierna San Pawl
  • …..

Għadd Nru 31 Il-Festi Tagħna 2007

Comments are closed.