Il-Festi Tagħna 2003 – Għadd Nru 27

Ħsieb: “Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema u mhux f’dawk ta’ l-art.” (Kol. 3,2)

  • Messaġġi mill-President u l-Arċipriet, Editorjal
  • Il-Knisja ta’ San Pawl 1736
  • L-infirmerija fil-Mużew Wignacourt fil-Gwerra bejn is-Snin 1940 u 1941
  • ‘Patrijottika’ – Titlu mogħti lill-Banda Konti Ruġġieru
  • Web-Page u Rajdu Pawlin
  • 20 Sena Tiberija
  • Programm tal-Festa Prinċipali u Solenni tal-Ġisem u d-demm tal-Mulej
  • Programm tal-Festa tal-Martirju tal-Appostlu Missierna San Pawl
  • Tifħir u Tifkiriet
  • …..

Il-Festi Tagħna 2002 – Għadd Nru 26

Comments are closed.