Aħbarijiet

Kunċert inawgurali tat-twaqqif ta’ l-orkestra ‘Paulus’ u numru ta’ kommemorazzjonijiet tal-Kolleġġjata Proto-Parroċċa ta’ San Pawl tar-Rabat – Malta

  O R K E S T R A  PA U L U S C/O  Nru 1, Triq il-Kbira, Rabat, Malta Il-Ġimgha 3 ta` Ġunju, 2011 Sinjuri, Suggett: Kunċert inawgurali tat-twaqqif ta’ l-orkestra ‘Paulus’ u numru ta` kommemorazzjonijiet tal-Kolleġġjata Proto-Parroċċa ta` San Pawl tar-Rabat – Malta   Kif hafna minnkom jafu, kont ilni nberren f’moħħi […]

Read More

Festa San Pawl Munxar – Ghawdex 2011

Festa San Pawl Munxar – Ghawdex 2011

Nar tal-Art
From:
stepbald
Views:
197

0
ratings
Time:
00:54
More in
Entertainment

Read More

Zejtun's Roman Villa to be preserved

… or industrial sites in Malta that date to this period, the other three being the Roman Domus in Rabat, San Pawl Milqi and Ta' Kaccatura in Birzebbuga. …

Read More

YouTube IlGrotta ta San Pawl IrRabat Maltawmv

Added to queue Driegh ta San Pawl Rabatby ZRPTalAjkla290 views · Thumbnail 315 … Added to queue Grotta San Michele Arcangelo a Cagnano Varano 0by …www.youtube.com/watch?v=6jzBExDygNs

Read More

Il-Grotta ta’ San Pawl – Ir-Rabat Malta.wmv

Il-Grotta ta' San Pawl – Ir-Rabat Malta.wmv

Progett li hdimt jien ghal xoghol fl-Universita' fil-kors tal-Edukazzjoni dwar il-Grotta ta' San Pawl bhala Fdalijiet ta' Zmien ir-Rumani – Suggett – History Form 1
From:
pawlini
Views:
140…

Read More

Filmati | [sanpawl.rabatmalta.com]

San Pawl Rabat 2010 – Il-Hadd filghaxija. murtali tal-beraq u kulur. From: jamesVSP … San Pawl Rabat – Is-sibt 2010. Ftit murtali u kaxxa. From: jamesVSP …sanpawl.rabatmalta.com/?cat=15&lang=en

Read More

YouTube Festa 2011

Added to queue Festa San Pawl Rabat Maltaby alfredfenech8166 views · Thumbnail … Added to queue Hrug minNicca San Pawl Rabat 2010by ZRPTalAjkla874 views …www.youtube.com/watch?v=KYA2THo03Js

Read More

Festa 2011

Festa 2011

Il-Programm tal-festi f' gieh l-Ewkaristija Mqaddsa u l-Martirju tal-Appostlu Missierna San Pawl fir-Rabat ta' Malta ghas-sena 2011.
From:
ZRPTalAjkla
Views:
704

2
ratings
Time:
02:28
More in
Travel & Events

Read More

Programm tal-Festi 2011

Il-programm shih tal-festi 2011 huwa ppublikat u jista jinizzel minn http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1HvMn-ATUBhaIne0JbLLItAJtNZoJay5nl6a8-g-UIw4feJlgqeSanek7vqUq&hl=en_GB

Read More

Siti Ohra Parrocca San Pawl Rabat Malta

My Green Slip Online Provide You A Complete Solutions of Finding Cheapest CTP Green Slips in NSW Australia about the Siti Ohra Parrocca San Pawl Rabat Malta …mygreensliponline.com/Siti_ohra___Parrocca_San_Pawl_Rab…

Read More

Page 6 of 10 1 ... 4 5 6 7 8 ... 10

Top↑