Programm Tal-Festi

Programm Festi Titulari 2013

corpus programm

Kalendarju ta’ Attivita’

Festa ta’ Corpus : Il-Muzika tkun tas-Surmast Carlo Diacono u titmexxa mill-W.R. Mons Gwann Galea surmast tal-Kappella Diacono

Festa ta’ San Pawl : Il-Muzika tat-Tridu tas-Surmast Vincenzo Ciappara u titmexxa Mis-Sur Carmel Borg.

Il-Muzika ta’ lejliet u nhar il-Festa tkun tas-Surmast Carlo Diacono U titmexxa mill-W.R. Mons.Gwann Galea. Jiehdu sehem il-kor Salve Pater Paule u elementi mill-Banda Konti Ruggieru.

In-nar kollu dak ta’ l-ajru u dak ta’ l-art gie mahdum mid-dilettanti tan-nar Rabtin Pawlini, gewwa l-kamra tan-nar ‘ San Pawl’.

Comments are closed.