Messaġġi għall-Festi

e-Volve Internet Services, l-operaturi u amministraturi ta’ dan is-Sit, kif ukoll siti ohra Rabtin  http://www.rabatmalta.com, jawguraw il-Festi t-Tajba lir-Rabtin kollha, b’mod specjali ir-Rabtin Pawlini.  Jirringrazzjaw lill kull min hu nvolut fl-organizzazzjoni tal-Festi.

11 Comments

 1. Viva San Pawl!!!! I always loved this Feast of Rabat since I was born there and lived on Main Street Rabat till I left for Canada. I visit whenever I return. Rabat always and forever my favourite place.

 2. Grupp Tiberija Familja

  Il-Festi gheziez tal-Parrocca, jigifieri l-Festa tal-Ewkaristija (Corpus Domini) u San Pawl huma zewg festi marbutin flimkien. Kien l-Appostlu tal-Gnus li gharrafna bil-veru Alla u tana ‘l Ibnu Gesu’ taht l-ispeci tal-Ewkaristija. Kien San Pawl li waqqaf l-Ewwel Komunita’ Nisranija f’Malta u b’wiccna minn quddiem nghidu li ghamel dan fir-Rabat taghna.
  Ghalhekk ahna nawguraw li dawn il-Festi niccelebrawhom biex primarjament nersqu aktar lejn Alla b’mod specjali lejn l-Ewkaristija u biex insiru nafu aktar lil San Pawl u l-imhabba li kellu lejn Kristu. Awguri mill-gdid.

  • Il-Festi gheziez tal-Parrocca, jiirigefi l-Festa tal-Ewkaristija (Corpus Domini) u San Pawl huma zewg festi marbutin flimkien. Kien l-Appostlu tal-Gnus li gharrafna bil-veru Alla u tana l Ibnu Gesu’ taht l-ispeci tal-Ewkaristija. Kien San Pawl li waqqaf l-Ewwel Komunita’ Nisranija f’Malta u b’wiccna minn quddiem nghidu li ghamel dan fir-Rabat taghna.Ghalhekk ahna nawguraw li dawn il-Festi niccelebrawhom biex primarjament nersqu aktar lejn Alla b’mod specjali lejn l-Ewkaristija u biex insiru nafu aktar lil San Pawl u l-imhabba li kellu lejn Kristu. Awguri mill-gdid.

 3. Anthony D. Farrugia

  Anthony D. Farrugia
  F’isem il-President Dr Michael Sciriha w l-Kumitat tar-Rabat Ajax FC nawgura l-festa t-tajba lir Rabtin kolla, specjalment lis-Socjeta Banda Conti Ruggir u lil Pawlini kolla.
  Anthony D. Farrugia
  P.R.O Rabat Ajax FC

 4. Charles Buhagiar

  Awguri lir Rabtin kollha fl-okkazzjoni tal-festa ta San Pawl.

 5. Mary Jo Cassar

  Il-festa t-tajba lir-Rabtin kollha b’mod specjali lil Pawlini, mill-Kanada

 6. Nixtieq inwassal l-awgurju tieghi – ta’ Zebbugi li ghalkemm ma nghix ir-Rabat, naf sew u inhobb lir-Rabat – tal-festi t-tajba lir-Rabtin Pawlini fl-okkazjoni tal-festa tal-Patrun taghkom u ta’ missierna San Pawl.

 7. NIEXTIEQ IL FESTA TAJBA LIL PAWLINIE TA RABAT VIVVA SAN PAUL TORONTO ONT

 8. Josephine Fenech

  Nixtieq minn qalbi nagħti prosit kbira lill minn ġietu l-idea u lill minn rama Triq Santa Rita bil-festuni tal-bżieżaq ikkuluriti. Ma nafx inhix żbaljata iżda naħseb li din l-ewwel darba li dawn il-bżieżaq intramaw. Nawgura il-festa t-tajba lir-Rabtin kollha speċjalment lir-Rabtin Pawlini. J’Alla jmur kollox tajjeb biex l-organnizaturi jieħdu s-sodisfazzjon mistħoqq għax-xogħol li jkunu għamlu.

 9. Josianne X. Azzopardi

  San Pawl.
  ————-
  Il-festa tagħna r-Rabtin
  Illum ilkoll ferhanin
  Nitħabtu u narmaw,
  Naqbzu u nkantaw
  San Pawl Missierna lkoll,
  Il-bnadar lewn il-qroll,
  Murtali u murtaletti,
  fost id-daqq tal-klarinetti.

 10. Antoine Borg

  Huti Rabtin. awguri mill-qalb!!!

Comments are closed