Messaggi ghall-Festi 2021

e-Volve Internet Services, l-operaturi u amministraturi ta’ dan is-Sit, kif ukoll siti ohra Rabtin  http://www.rabatmalta.com, jawguraw il-Festi t-Tajba lir-Rabtin kollha, b’mod specjali ir-Rabtin Pawlini.  Jirringrazzjaw lill kull min hu nvolut fl-organizzazzjoni tal-Festi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *