Tifkiriet

Dawn it-tifkiriet dwar il-banda u l-festi taghna huma mehuda mill-kiteb ‘Fuq il-Ghajn ta’ San Bastjan’ miktub mir-Rabti Mikiel Spiteri, maghruf ahjar bhala Kilin. Dawn it-tifkiriet jaghtuna stampa hajja tal-festi u l-banda fis-snin ghoxrin ezattament kif kien jarahom tifel ta’ bejn l-erba’ u t-tlettax-il sena.

Dawn il-kitbiet juru wkoll l-imhabba li l-awtur dejjem wera lejn ir-Rabat u l-Banda Konti Ruggieru.

 

 

Comments are closed.