Is-Surmastrijiet tal-Banda Konti Ruggieru

Matul dawn l-125 sena, il-Banda Konti Ruggieru kellha seba’ Surmastrijiet, li tlieta minnhom kienu mir-Rabat. F’din il-pagna qed nipprezentaw informazzjoni bijografika fuq dawn il-personaggi, li ghandhom sehem kbir fis-successi li kisbet il-Banda Konti Ruggieru.

  • EPIFANIO AGIUS (1869 – 1878)
  • FRANGISKU XUEREB (1878-1902)
  • ANTONIO AGIUS (1902 – 1920)
  • GIUSEPPE VITALITI (1920-1927)
  • FRANCESCO BELLIZZI (1927 – 1928)
  • VINCENZO CIAPPARA (1928 – 1978)
  • JOSEPH VELLA (1974 – )
  •  

    Comments are closed.