Il-Festi Tagħna 2006 – Għadd Nru 30

festi_taghna_2006.jpgĦsieb: “Kulma smajt mingħandi quddiem ħafna xhieda, għaddieh lil nies ta’ fiduċja, li huma stess ikollhom il-ħila jgħallmuh ukoll lill-oħrajn.” (Tim. II 2,2)

 • Kumitat Festi Esterni Corpus Domini u San Pawl
 • Messaġġi mill-President u l-Arċipriet, Editorjal
 • San Pawl – Xbiehat Popolari Fis-Santi
 • Il-Vara Titulari ta’ San Pawl fir-Rabat u l-Iskultur Taghħa
 • L-iStatwa Titulari ta’ San Pawl fir-Rabat:
 • Il-Ħajja ta’ San Pawl Illustrata fi l-Libsa Tiegħu
 • Niltaqgħu ma’ Mons. Ġwann Azzopardi
 • Djarju 2005 – Il-Każin San Pawl
 • Banda Konti Ruġġieru fl -2005
 • Films fi l-Pjazza tar-Rabat u fi l-Madwar
 • Iż-Żgħażagħ Rabtin Pawlini u l-Festi Tagħna – Sena Oħra ta’ Ħidma
 • It-Tkabbir ta’ Pjazza tal- Parroċċa
 • L-Ewkaristija f’Ħajti u f’Ħidmieti
 • Festa f’cie˙ il-Martirju ta’ l-Appostlu Missierna San Pawl
 • Doctor Gentium
 • ‘Schola Cantorum’ – Parroċċa San Pawl – Rabat Malta
 • Il-Fundaturi tas-Soċjeta San Pawl Banda Konti Ruġġieru
 • Sehem l-Abbatini tal-Kolleġġjata fi l-Festa
 • Id-Devozzjoni lejn il-Kunċizzjoni fi l-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl tar-Rabat
 • Il-Mużew Wignacourt ifakkar il-25 anniversarju mill-ftuħ tiegħu
 • Xogħlijiet ta’ Restawr u Opri Ġodda fil-Parroċċa u mill-Kumitat Festi Esterni
 • Programm tal-Festa Prinċipali u Solenni tal-Ġisem u d-demm tal-Mulej
 • Programm tal-Festa tal-Martirju tal-Appostlu Missierna San Pawl
 • Aktar minn Elf Ruħ Jattendu għall-Beer Festival fi r-Rabat – Malta
 • Il-web-site tal-Festi Prinċipali tar-Rabat u Radju Pawlin 97.2 FM – Rabat – Skeda 2006
 • Bħal-llum, Memroji, Tifkiriet u Tislijiet

Niżżel kopja ta’ “Il-Festi Tagħna 2006 -Għadd Nru 30” issa.

Il-Festi Tagħna 2005 – Għadd Nru 29

Comments are closed.